Plenum den 16 november 2009 kl. 13.00

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 16 november 2009 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Meddelande

Bordläggning. 2

1   Klimatvänlig fordonspark

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2009-2010)

Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 61/2007-2008)

Bordläggning. 2

2   Lissabonfördraget

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008)

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008)

Bordläggning. 2

3   Lissabonfördraget

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2009-2010)

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2007-2008)

Tredje behandling. 2

4   Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009)

Tredje behandling. 2

5   Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009)

Första behandling. 3

6   Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010)

Första behandling. 3

7   Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna  om inkomstbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010)

För kännedom... 3

8   Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010)

9   Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010)

10  Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010)

11  Handikappservice

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010)

12  Växtskyddsmedel

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Plenum slutar. 4

 

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering 27 ledamöter närvarande.

Om ledighet från plenum den 16-20 november anhåller lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw på grund av sjukdom. Beviljas.

Meddelande

Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för behandlingen av Lissabonfördraget. Måndagen den 23 november kl. 13.00 blir det en första och andra behandling av ärendet. Onsdagen den 25 november kl. 15.00 blir det tredje behandling med slutlig omröstning om lagtinget samtycker till Lissabonfördraget och enda behandling av klämmarna. Vid alla tre behandlingar tillåts vanlig diskussion. 

Bordläggning

1      Klimatvänlig fordonspark

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2009-2010)

Lagtingsledamoten Roger Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 61/2007-2008)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 30.11. Godkänt.

Bordläggning

2      Lissabonfördraget

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008)

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 23 november. Godkänt.

Bordläggning

3      Lissabonfördraget

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SjpN 1/2009-2010)

Landskapsregeringens meddelande (M 4/2007-2008)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum måndagen den 23 november. Godkänt.

Tredje behandling

4      Temporär höjning av kommunalskattesatsen för samfund

Näringsutskottets betänkande (NU 5/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 23/2008-2009)

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta förslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

5      Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009)

I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts i andra behandlingen eller att förkasta det.

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Därefter föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget för antagande i tredje behandling. Slutligen föreläggs motiveringen samt det i social- och miljöutskottets betänkande ingående klämförslaget för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!

Diskussion. Ingen diskussion.

Föreläggs  lagförslaget  för antagande i tredje behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen.

Föreläggs slutligen det i social- och miljöutskottets betänkande ingående  klämförslaget för godkännande i enda behandling. Klämmen är godkänd. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling

6      Godkännande av avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 1/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 1/2009-2010)

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan, enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen, förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling

är avslutad.

Första behandling

7        Godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna  om inkomstbeskattning

Lagutskottets betänkande (LU 2/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 2/2009-2010)

Först tillåts allmän diskussion och efter det att diskussionen avslutats kan också i detta ärende förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion.

Diskussionen är avslutad. Ingen diskussion. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.

För kännedom

8      Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Republikens presidents framställning (RP 3/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen 30 november. Godkänt.

9      Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Republikens presidents framställning (RP 4/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 30 november. Godkänt.

10     Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 5/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 30 november. Godkänt.

11     Handikappservice

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 30 november. Godkänt.

12     Växtskyddsmedel

Landskapsregeringens framställning (FR 6/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum måndagen den 30 november. Godkänt.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls tisdagen den 17 november 2009 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.13.11).

Originalfil