Plenum den 18 april 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

 PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 18 april 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 1

1    Ändringar av arbetsordningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 12/2017-2018

Talmanskonferensens lagförslag TMK 2/2017-2018

Remiss. 2

2    Säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2017-2018

Remiss. 2

3    Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 6/2017-2018

Enda behandling. 2

4    Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2017-2018

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 2/2016-2017

För kännedom.. 3

5    Godkännande av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU å ena sidan och republiken Irak å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 13/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018

6    Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 14/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2017-2018

7    Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2017-2018

8    Säkerställande av fortsatt vårjakt

Ltl Mikael Lindholms skriftliga fråga SF 4/2017-2018

9    Förslag till första tilläggsbudget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2017-2018

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

22 ledamöter är närvarande. Antecknas.

Andra behandling

1        Ändringar av arbetsordningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 12/2017-2018

Talmanskonferensens lagförslag TMK 2/2017-2018

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta förslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta det.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs förslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Förslaget till ändring av arbetsordningen föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit förslaget. Förslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Remiss

2        Säkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2017-2018

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

3        Överföring av skatter/beskattningsrätt från Sverige

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 6/2017-2018

Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

4        Nytt miljösmart privat tonnage i skärgårdstrafiken

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 12/2017-2018

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 2/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det  börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Detaljbehandlingen börjar.

Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

5        Godkännande av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU å ena sidan och republiken Irak å andra sidan

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 13/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 2/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april.

6        Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 14/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april.

7        Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april.

8        Säkerställande av fortsatt vårjakt

Ltl Mikael Lindholms skriftliga fråga SF 4/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april.

9        Förslag till första tilläggsbudget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 april.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 23 april 2018 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil