Plenum den 18 januari 2016 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 18 januari 2016 kl. 13.00

Plenum börjar 1

För kännedom.. 1

1    Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2015-2016

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s

Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016

2    Energieffektivitet

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016

3    Konsumentsäkerhet

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016

4    Finansiering av landsbygdsnäringar

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016

5    Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2015-2016

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.

Vicetalman Veronica Thörnroos och lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Brage Eklund anmäler om ledighet från plenum 18 - 21 januari 2016, likaså av privata skäl.

Meddelas att talmanskonferensen beslutat att det idag ska hållas ett andra plenum för första behandlingar av ärendena 1 och 2 på dagens lista.

Meddelas även att det på onsdag 20.1 klockan 13.00 kommer att hållas en frågestund. Vid frågestunden deltar från landskapsregeringens sida: Lantrådet Katrin Sjögren, minister Mats Perämaa, minister Nina Fellman och minister Mika Nordberg och vicelantrådet Camilla Gunell.

Antecknas.

För kännedom

1        Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2015-2016

Landskapsregeringens yttrande RP 1/2015-2016-s

Republikens presidents framställning RP 1/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

2        Energieffektivitet

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 2/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2015-2016

 Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

3        Konsumentsäkerhet

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

4        Finansiering av landsbygdsnäringar

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

5        Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2015-2016

Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2015-2016

Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls klockan idag klockan 13.15. Plenum är avslutat.

Originalfil