Plenum den 20 maj 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 20 maj 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 2

1    Gasanordningar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 15/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

Remiss. 2

2    Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

3    Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

4    Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019

5    Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Föredras. 3

6    Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 3/2018-2019

För kännedom.. 3

7    Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

8    Stöd till kommunernas it-samordning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

9    En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 22/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2018-2019

Anslutningsmotion AM 2/2018-2019

10  Produktionsstöd för el

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2018-2019

11  Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 21/2018-2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2018-2019

Budgetmotioner BM 68-70/2018-2019

12  Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2018-2019

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler följande lagtingsledamöter om frånvaro:

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson på grund av BSPC:s Standing Committee möte i Hamburg.

Lagtingsledamoten Göte Winé på grund av privata angelägenheter

27 ledamöter närvarande.

Antecknas.

 

Meddelande

Den 27 maj hålls en frågestund kl. 13.00 och plenum börjar kl. 14.00.

Vi kommer sannolikt inte att ha plenum nu på fredag. Däremot ber jag att ni har beredskap för plenum den 10 och 12 juni.

Andra behandling

1        Gasanordningar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 15/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion.

Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till  landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produktgrupper för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

Remiss

2        Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

3        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till  självstyrelsepolitiska nämnden omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.

4        Ny narkotikapolitik

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 5/2018-2019

Ärendet avförs och tas upp till behandling vid plenum den 3 juni 2019.

5        Bristande djurskydd

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion MOT 6/2018-2019

Ärendet avförs och tas upp till behandling vid plenum den 3 juni 2019.

Föredras

6        Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 3/2018-2019

Frågan läses upp av frågeställaren och efter det ger minister sitt svar utan  tidsbegränsning. Frågeställaren och ministern får därefter hålla högst två anföranden som inte får överstiga tre minuter.

Svaret ges av minister Tony Asumaa. Ordet ges först till lagtingsledamoten Harry Jansson.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

7        Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum.

8        Stöd till kommunernas it-samordning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 20/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum.

9        En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 22/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2018-2019

Anslutningsmotion AM 2/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum.

10      Produktionsstöd för el

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 23/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 12/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 27 maj.

11      Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 21/2018-2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 3/2018-2019

Budgetmotioner BM 68-70/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum.

12      Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid ett senare plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls tisdagen den 22 maj 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil