Plenum den 20 november 2017 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 20 november 2017 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 1

1    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av ett protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

Första behandling. 1

2    Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

Lag och kulturutskottets betänkande LKU 1/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2016-2017

Remiss. 2

3    Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Landskapsregeringens yttrande RP 15/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

Föredras. 2

4    Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

Landskapsregeringens meddelande M 1/2017-2018

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop. 27 ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten   anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av .

Antecknas.

Första behandling

1        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av ett protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

2        Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

Lag och kulturutskottets betänkande LKU 1/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2016-2017

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

Diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 9 § trafikbrottslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 59 § körkortslagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss

3        Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Landskapsregeringens yttrande RP 15/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.  

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Föredras

4        Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

Landskapsregeringens meddelande M 1/2017-2018

Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden.

Talmanskonferensen föreslår att detta ärende inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad. Lagtinget antecknar sig meddelandet för kännedom.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls onsdagen den 22 november klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil