Plenum den 21 januari 2011 kl. 09.30

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 21 januari 2011 kl. 09.30

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Fornminnesförvaltning

Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s)

Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011)

Bordläggning. 2

2   Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010

Finansutskottets betänkande (FU 5/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011)

Bordläggning. 2

3   Ny finansförvaltningslag

Stora utskottets betänkande (STU 1/2010-2011)

Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)

För kännedom... 2

4   Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011)

5   Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011)

6   Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet

Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011)

7   Vårfågeljakten

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 9/2010-2011)

8   Registrering av fordon

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 10/2010-2011)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 16 ledamöter närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Folke Sjölund på grund av sjukdom, lagtingsledamoten Margaret Lundberg på grund av kommunalt förtroendeuppdrag, lagtingsledamoten Roger Jansson  på grund av ÅHS:s styrelsemöte samt lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Jan-Erik Mattsson, Leo Sjöstrand, Roger Slotte och Torsten Sundblom på grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av deltagande i Ålands radio samt lagtingsledamoten Carina Aaltonen anhåller om ledighet på grund av sjukt barn. Beviljas.

Om ledighet från plenum 21 och 24.01.2011 anhåller lagtingsledamöterna Gun Carlson och Jan Salmén på grund av ÅHS:s styrelsemöte.

Om ledighet för plenum 26.01.2011 anhåller lagtingsledamoten Runar Karlsson på grund av deltagande i Nordiska rådets samlade utskottsmöten i Helsingfors.

Bordläggning

1      Fornminnesförvaltning

Landskapsregeringens svar (S 1/2010-2011-s)

Ltl Danne Sundmans m.fl. spörsmål (S 1/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01. 2011. Godkänt.

Bordläggning

2      Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2010

Finansutskottets betänkande (FU 5/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 26.01. 2011. Godkänt.

Bordläggning

3      Ny finansförvaltningslag

Stora utskottets betänkande (STU 1/2010-2011)

Lagutskottets betänkande (LU 8/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 21/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.01.2011. Godkänt.

För kännedom

4      Godkännande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 11/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 24.01.2011.

5      Godkännande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 12/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 24.01.2011.

6      Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet

Landskapsregeringens framställning (FR 11/2010-2011)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet upptas till behandling vid plenum 26.01.2011.

7      Vårfågeljakten

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 9/2010-2011)

8      Registrering av fordon

Ltl Danne Sundmans enkla fråga (EF 10/2010-2011)

Svar på enkel fråga ska ges inom tio dagar efter det landskapsregeringen tagit emot  frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget  och ange orsaken till att svar inte ges. Båda frågor överlämnades till landskapsregeringen 17.01.2011.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 24.01.2011 kl.14.00. Observera tiden! En frågestund hålls kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 09.36).

 

Originalfil