Plenum den 23 september 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 23 september 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 1

1    Godkännande av statsrådets förordning om tilläggsprotokoll till Världspostkonventionen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 21/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 8/2018-2019

Första behandling. 2

2    Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av avsnitt till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 22/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 9/2018-2019

Första behandling. 2

3    Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 23/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2018-2019

Enda behandling efter bordläggning. 3

4    Upphandling av elhybridfärja

Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 3/2018-2019

Enda behandling. 3

5    Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2018-2019

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2018-2019

För kännedom.. 3

6    Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 28/2018-2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2018-2019

Budget motion BM 71/2018-2019

(Hudcancerscreening (BM 71/2018-2019)

Finans- och näringsutskottets betänkande 28/2018-2019

Budgetmotion 71/2018-2019)

Plenum slutar 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Roger Nordlund anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter.
Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter.

26 ledamöter närvarande.

 Antecknas.

Meddelande 

Talmanskonferensen informerar att det blir kvällsplenum på onsdag den 25 september samt plenum på fredag 27 september från kl. 9.30.

 

Första behandling

1        Godkännande av statsrådets förordning om tilläggsprotokoll till Världspostkonventionen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 21/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 8/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 8/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Första behandling

2        Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av avsnitt till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 22/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 9/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 9/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Första behandling

3        Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 23/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till plenum den 25 september.

Enda behandling efter bordläggning

4        Upphandling av elhybridfärja

Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 3/2018-2019

Ärendet bordlades vid plenum den 18 september 2019.

Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.

Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom. Under diskussionen kan ärendet bordläggas ytterligare  en gång om  lagtinget så beslutar.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.

Under diskussionen har lagtingsledamoten,  Harry Jansson, understödd av lagtingsledamoten Bert Häggblom lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet för färjetrafik mellan Svinö och Mellanholm med hänvisning till att lagtinget inte beviljat medel för ifrågavarande verksamhet.

Enligt 42 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum 25 september. Godkänt.

Förslaget är bordlagt till plenum den 25 september.

Enda behandling

5        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2018

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 25/2018-2019

Landskapsregeringens redogörelse RS 2/2018-2019

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till plenum den 25 september.

För kännedom

6        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 28/2018-2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 4/2018-2019

Budget motion BM 71/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 25 september 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 25 september 2019 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil