Plenum den 25 november 2013 kl. xx

Ljudinspelningen saknas.

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 25 november 2013 kl. 13.45

Plenum börjar 1

Enda behandling. 1

1    Befrielse från utskott

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2013-2014)

Plenum slutar 1

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Enda behandling

1        Befrielse från utskott

Talmanskonferensens framställning (TMK 1/2013-2014)

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen föreläggs för godkännande kläm för kläm. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Föreläggs framställningens första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs framställningens andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs framställningens tredje kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Föreläggs framställningens fjärde kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Med anledning av beslutet kommer fyllnadsval att förrättas vid plenum 27.11.2013 Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast 26.11.2013 kl. 15.00. Antecknas.

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls 27.11.2013 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil