Plenum den 3 april 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 3 april 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Remiss. 1

1    Gasanordningar

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

Föredras. 2

2    Nya hot mot åländsk handel

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 1/2018-2019

För kännedom.. 2

3    Kollektivtrafiktjänster

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 13/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2018-2019

4    Blankettlag om dataskydd

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 14/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2018-2019

5    Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av BSPC-uppdrag och från plenum den 8 april 2019 på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Göte Winé anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anmäler om frånvaro på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Ingrid Zetterman anmäler om frånvaro på grund av kommunalt förtroendeuppdag.

25 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Remiss

1        Gasanordningar

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Minister Nina Fellman

Fru talman! Genom det här lagförslaget om gasanordningar föreslås att vi på Åland som blankettlag antar den nyligen antagna gasanordningslagen i riket. Den innehåller kompletterande nationella bestämmelser som följer av EU-förordningen om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen.

Därtill finns vissa tekniska ändringar landskapslagen om marknadskontroll av vissa produkter och landskapslagen om anmälda organ.

Landskapsregeringens bedömning är att det i denna fråga inte finns utrymme eller behov att avvika från rikets bestämmelser.

För att understryka självstyrelselagens krav att behövlig information till konsumenter finns på svenska finns en paragraf 5 i lagen som understryker att säkerhetsuppgifter och anvisningar till gasanordningar ska finns åtminstone på svenska.

Det här lagförslaget bedöms inte ha några ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Tack.

Talmannen

Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Föredras

2        Nya hot mot åländsk handel

Ltl Harry Janssons skriftliga fråga SF 1/2018-2019

Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum.

För kännedom

3        Kollektivtrafiktjänster

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 13/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 april 2019.

4        Blankettlag om dataskydd

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 14/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 9/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 april 2019.

5        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Landskapsregeringens redogörelse RS 1/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 april 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 8 april 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil