Plenum den 30 april 2008 kl x

PLENUM den 30 april 2008 kl. 12.30.  

TALMANNEN:

Plenum börjar.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Georgien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. (RP 7/2007-2008).

 

Ärendet upptas till behandling den 26 maj.

 

Lagtinget tar nu en kortare paus och vi samlas på nytt till plenum måndagen den 26 maj.

 

Lagtingets nästa plenum är måndagen den 26 maj kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 12.32).

 

 

 

 

 

Originalfil