Plenum den 5 september 2005 kl xxxx

PLENUM den 5 september 2005 kl. 16.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats:

 

Republikens presidents framställning om bifall till lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om vägtrafik, konventionen om vägmärken och signaler och den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik samt till förordningarna om ikraftträdande av ändringarna i konventionerna, den europeiska överenskommelsen och i en europeisk överenskommelse som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler samt dess tilläggsprotokoll. (RP 5/2004-2005).

 

Republikens presidents framställning om godkännande av den europeiska landskapskonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2004-2005).

 

Republikens presidents framställning om godkännande av Europarådets konvention om straffrättsliga sanktioner till skydd för miljön samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP 7/2004-2005).

 

Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 7 september kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.16.02).

 

 

 

 

Originalfil