Plenum den 7 november 2011 klockan 13.00

 Ålands lagting

 

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 7 november 2011 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Remiss. 1

1    Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012)

Remiss. 2

2    Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012)

Remiss. 2

3    Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012)

För kännedom.. 2

4    Förslag till budget för år 2012

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012)

5    Produktion av genetiskt modifierade växter

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)

6    Införande av centraleuropeisk tid

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012)

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop 28 ledamöter är närvarande.

Lagtingsledamoten Harry Jansson anhåller om ledighet för dagens plenum på grund av deltagande i BSPC-möte och lagtingsledamoten Wille Valve anhåller om ledighet på grund av sjukdom.  Beviljas.

Meddelande

Enligt lagtingsordningens 18 § består lagtingets talmanskonferens av presidiet och utskottens ordförande samt av en ledamot från var och en av de lagtingsgrupper som annars inte skulle vara företrädda i talmanskonferensen. Talmannen meddelar härmed att Obunden samlings lagtingsgrupp har utsett lagtingsledamoten Mika Nordberg till medlem i talmanskonferensen och att Ålands Framtids lagtingsgrupp har utsett lagtingsledamoten Anders Eriksson till medlem i talmanskonferensen.  Antecknas.

Efter mötet i talmanskonferensen meddelas vidare att remissdebatten planeras till måndagen den 21 november med början kl. 13.00 och fortsätter tisdagen den 22 november med början kl. 09.30 och pågår tills debatten tar slut. Antecknas.

Remiss

1        Avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 1/2011-2012)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas enligt motiveringarna efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

2        Avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 2/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

3        Avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 3/2011-2012)

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

För kännedom

4        Förslag till budget för år 2012

Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2011-2012)

Ärendet upptas för remiss måndagen den 21 november 2011.

5        Produktion av genetiskt modifierade växter

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)

Ärendet upptas för remiss onsdagen den 9 november 2011.

6        Införande av centraleuropeisk tid

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012)

Ärendet upptas för remiss onsdagen den 9 november 2011.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 9 november 2011 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil