ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 65 av totalt 65 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 22/2022-2023 En temporär höjning av maximala boendeutgifter i lagen om allmänt bostadsbidrag
LF 12/2022-2023 Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning av reformer i riket
LF 26/2021-2022 Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022
LF 25/2021-2022 Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 25/2020-2021 Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service
LF 17/2020-2021 Ändring av blankettlagar om socialvård
LF 4/2020-2021 Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning
LF 1/2020-2021 Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning
LF 38/2019-2020 Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 22/2019-2020 Teknisk ändring av familjevårdarlagen
LF 19/2019-2020 Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna
LF 13/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd
LF 9/2019-2020 Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården
LF 7/2019-2020 Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret
BM 69/2018-2019 Utebliven investering i tandvårdsbil
BM 68/2018-2019 Förstärkta åtgärder för ensamförsörjare
SF 2/2018-2019 Studiematerial på svenska inom socialvården
AM 2/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 22/2018-2019 Yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 20/2018-2019 Klienthandlingar inom socialvården
LF 2/2015-2016 Höjd landskapsandel för socialvården
LF 25/2014-2015 Kommunernas socialtjänst
LF 23/2014-2015 Servicesedlar inom socialvården
LF 18/2014-2015 Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
LF 7/2014-2015 Ändring av blankettlagar om socialvård
LF 6/2014-2015 Ny blankettlag om bostadsbidrag
LF 2/2014-2015 Lagstiftning om familjehem
LF 23/2012-2013 Tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovården
LF 17/2012-2013 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
LF 12/2012-2013 Ändringar i barnomsorgs- och hemvårdsstödslagstiftningen relaterade till faderskapspenning
LF 5/2012-2013 Alkoholförsäljning i färdmedel i trafik mellan Åland och utlandet
LF 1/2012-2013 Sjukdomskostnadsavdraget m.m
LF 20/2011-2012 Höjt utkomststöd
LF 14/2011-2012 Privat socialservice
FR 31/2010-2011 Ändring av lagstiftningen om utkomststöd
FR 3/2010-2011 Utkomstskydd och arbetsmarknadsservice
FR 2/2010-2011 Tolkningstjänster
FR 16/2009-2010 Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
FR 15/2009-2010 Ny barnomsorgslagstiftning
FR 12/2009-2010 Ny barnomsorgslag
FR 7/2008-2009 Höjning av landskapsandelarna för socialvården
FR 5/2008-2009 Ny landskapslagstiftning om underhållsstöd
FR 3/2008-2009 Ny lagstiftning om hemvårdsstöd
FR 21/2007-2008 Nya behörighetskrav inom socialvården
FR 11/2007-2008 Ny blankettlag om barnskydd
FR 9/2007-2008 Ändrade utkomstskyddsbestämmelser
FR 3/2007-2008 Utkomststöd
FR 2/2007-2008 Barnbidrag
FR 29/2006-2007 Ändrad barnskyddslagstiftning
FR 25/2006-2007 Komplettering av blankettlagen om socialvård med lagstiftning om närståendevård
FR 19/2006-2007 Ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder
FR 9/2005-2006 Ändring av barnomsorgslagen
FR 5/2005-2006 Nya arbetslöshetsförmåner för arbetssökande
FR 1/2005-2006 Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet och ändring av grundskolelagen för landskapet Åland
FR 7/2004-2005 Ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning
FR 6/2003-2004 Bestämmelser om permittering av landskapets tjänstemän
FR 17/2002-2003 Landskapslag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
FR 16/2002-2003 Ny landskapslagstiftning om utkomstskydd för arbetslösa
FR 8/2002-2003 Lagstiftning om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
FR 26/2001-2002 Ändring av 2 § blankettlagen om utkomststöd
FR 19/2001-2002 Ny blankettlag om underhållstrygghet
FR 1/2001-2002 Införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd
LM 2/1999-2000 Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd
FR 5/1999-2000 Ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning