ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 38 av totalt 38 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 8/2023-2024 Miljöskadeavgifter
LF 29/2022-2023 Anpassad kommunal avfallshantering
LF 3/2022-2023 Marknadskontroll inom miljöområdet
LF 19/2021-2022 Ändring av jaktlagen
LF 19/2020-2021 Ändring av miljökonsekvensbedömningar
LF 2/2020-2021 Växtskydd
MI 2/2019-2020 Skydda sjöfågelstammen
LF 8/2019-2020 Invasiva främmande arter
LF 6/2019-2020 Ändring av vattenlagen
LF 4/2019-2020 Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
LF 1/2019-2020 Ändring av avfallslagstiftningen
LF 7/2018-2019 Utsläppstak
LF 6/2018-2019 Utvidgad skyddsjakt
LF 19/2012-2013 Täktverksamhet
LF 7/2012-2013 Plantmaterial och skydd för växters sundhet
LF 22/2011-2012 Utsläppshandel fas III
LF 21/2011-2012 Planer och projekt vid Natura 2000-områden
LF 5/2011-2012 Användande av belysning vid jakt
FR 18/2010-2011 Ändring av djurskyddslagen
FR 16/2010-2011 Jakt från fordon möjligt för rörelsehindrade, m.m
FR 8/2010-2011 Ändring av djurskyddslagen
FR 27/2009-2010 Utsläppsrätter för luftfart
FR 26/2009-2010 Skydd av havsmiljön och motverkan av översvämningar
FR 22/2008-2009 Lagstiftning om avhjälpande av miljöskador
FR 14/2006-2007 Vårjakten
FR 18/2005-2006 Hjortdjursavgift
FR 13/2005-2006 Miljökonsekvensbedömning
FR 18/2003-2004 Ändring av jaktlagen
FR 7/2003-2004 Ändring av djurskyddslagen
FR 12/2002-2003 Förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter
FR 9/2002-2003 Ändring av jaktlagen beträffande jakt på älg
FR 18/2001-2002 Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd
LM 1/2001-2002 Landskapslag om rådgivande folkomröstning angående frågan om vårfågeljakten skall fortsätta på Åland
FR 8/2001-2002 Omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske
FR 4/2001-2002 Landskapslag om ersättande av skador förorsakade av hjortdjur
FR 8/2000-2001 Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om naturvård
FR 16/1999-2000 Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning
FR 10/1999-2000 Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård