Dokument

1 - 100 av totalt 339 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagutskottets betänkande 3/2004-2005 2004-2005
Lagutskottets betänkande 9/2004-2005 2004-2005
Framställning 17/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 17/2004-2005 2004-2005
Framställning 16/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 16/2004-2005 2004-2005
Framställning 15/2004-2005 2004-2005
Framställning 15/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 13/2004-2005 2004-2005
Framställning 13/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 12/2004-2005 2004-2005
Framställning 11/2004-2005 2004-2005
Framställning 11/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 5/2004-2005 2004-2005
Framställning 10/2004-2005 2004-2005
Framställning 10/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 9/2004-2005 2004-2005
Framställning 9/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 8/2004-2005 2004-2005
Framställning 8/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 7/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 6/2004-2005 2004-2005
Framställning 6/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 5/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Framställning 3/2004-2005 2004-2005
Framställning 2/2004-2005 2004-2005
Framställning 2/2004-2005 (parallelltext) 2004-2005
Finansutskottets betänkande 4/2004-2005 2004-2005
Lagtingets beslut 7/2005 2004-2005
Lagtingets beslut 8/2005 2004-2005
Bibliotekskommissionens berättelse 1/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 1/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 10/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 11/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 12/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 13/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 2/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 3/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 4/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 5/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 6/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 7/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 8/2004-2005 2004-2005
Enkel fråga 9/2004-2005 2004-2005
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 1/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 10/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 11/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 12/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 13/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 14/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 15/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 16/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 17/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 18/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 19/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 2/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 20/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 21/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 22/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 23/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 24/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 25/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 26/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 27/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 28/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 29/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 3/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 30/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 31/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 32/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 33/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 34/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 35/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 36/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 37/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 38/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 39/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 4/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 40/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 41/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 42/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 43/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 44/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 45/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 46/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 47/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 48/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 49/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 5/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 50/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 51/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 52/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 53/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 54/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 55/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 56/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 57/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 58/2004-2005 2004-2005
Finansmotion 59/2004-2005 2004-2005