Dokument

1 - 100 av totalt 174 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Parallelltexter FR 3/1999-2000 1999-2000
Parallelltexter FR 1/1999-2000P 1999-2000
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Bibliotekskommissionens berättelse 1/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 1/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 2/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 3/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 4/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 5/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 6/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 7/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 8/1999-2000 1999-2000
Enkel fråga 9/1999-2000 1999-2000
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/1999-2000 1999-2000
Finansmotion 1/1999-2000 1999-2000
Finansmotion 10/1999-2000 1999-2000
Finansmotion 21/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 10/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 2/2001-2002 1999-2000
Finansutskottets betänkande 3/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 3/2001-2002 1999-2000
Finansutskottets betänkande 4/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 4/2001-2002 1999-2000
Finansutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 5/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 6/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 7/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 8/1999-2000 1999-2000
Finansutskottets betänkande 9/1999-2000 1999-2000
FR0119992000 1999-2000
FR1619992000 1999-2000
Framställning (tidigare lagförslag) 1/1999-2000 1999-2000
Framställning (tidigare lagförslag) 1/1999-2000 1999-2000
Framställning 1/1999-2000 1999-2000
Framställning 10/1999-2000 1999-2000
Framställning 11/1999-2000 1999-2000
Framställning 12/1999-2000 1999-2000
Framställning 13/1999-2000 1999-2000
Framställning 14/1999-2000 1999-2000
Framställning 15/1999-2000 1999-2000
Framställning 16/1999-2000 1999-2000
Framställning 17/1999-2000 1999-2000
Framställning 18/1999-2000 1999-2000
Framställning 2/1999-2000 1999-2000
Framställning 3/1999-2000 1999-2000
Framställning 4/1999-2000 1999-2000
Framställning 5/1999-2000 1999-2000
Framställning 6/1999-2000 1999-2000
Framställning 7/1999-2000 1999-2000
Framställning 8/1999-2000 1999-2000
Framställning 9/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 1/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 10/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 11/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 12/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 13/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 14/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 15/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 16/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 17/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 18/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 19/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 2/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 20/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 21/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 22/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 23/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 24/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 25/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 26/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 27/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 28/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 29/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 3/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 30/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 32/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 33/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 34/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 35/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 36/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 4/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 5/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 6/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 7/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 8/1999-2000 1999-2000
Hemställningsmotion 9/1999-2000 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 1/1999-2000 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 1/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 11/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 12/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 2/1999-2000 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 2/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 3/2000-2001 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 3/2001-2002 1999-2000
Kulturutskottets betänkande 4/2000-2001 1999-2000