Dokument

401 - 469 av totalt 469 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl John Holmbergs m.fl. gällande ändringar i 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 976000 Infrastrukturinvesteringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 976000 Infrastrukturinvesteringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 934000 Övriga finansinvesteringar (R) Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 934000 Övriga finansinvesteringar (R) 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61000 Näringslivets främjande, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61000 Näringslivets främjande, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande textändring i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande ”Konkretisera Ålands klimatavtryck” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande avsnittet ”Jämställdhet” Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Jämställdhet” 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande allmän tandvård Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande allmän tandvård 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande specialpedagogiskt resurscentrum Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande specialpedagogiskt resurscentrum 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande starkare näringspolitik Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande starkare näringspolitik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande förlängd läroplikt Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande förlängd läroplikt 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Den offentliga ekonomin på Åland Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande den offentliga ekonomin på Åland 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Högskolan på Åland Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Högskolan på Åland 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande fossilfri skärgårdstrafik Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande fossilfri skärgårdstrafik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnitten ”Kommunerna och landskapsandelarna” samt ”Effektivisering av kommunernas inre organisation” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Infrastruktur och transportpolitik” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Infrastruktur och transportpolitik” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Hållbar utveckling och den gröna given” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Hållbar utveckling och den gröna given” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Socialvård” Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Socialvård” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Högskolan på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr nr 1/2021-2022 gällande avsnittet om ”Högskolan på Åland” 2021-2022
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. reservation gällande ”Barn, ungdomar och skola” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Barn, ungdomar och skola” 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 4/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 4/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2021-2022 2021-2022
Ltl Jessy Eckermans reservation 2021-2022
Lagförslag 3/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 2/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 2/2021-2022 2021-2022
Talmanskonferensens framställning 1/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 1/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 32/2021-2022 Ekonomi och tillväxt 2021-2022
Budgetmotion 31/2021-2022 Ungdomar och utbildning 2021-2022
Budgetmotion 30/2021-2022 Äldreomsorgsreform 2021-2022
Budgetmotion 29/2021-2022 Åland och den gröna given 2021-2022
Budgetmotion 28/2021-2022 Strategiskt jämställdhetsarbete 2021-2022
Budgetmotion 27/2021-2022 Inför anmälningsplikt vid hjortdjursolyckor 2021-2022
Budgetmotion 26/2021-2022 Möjlighet att jaga under hela året 2021-2022
Budgetmotion 25/2021-2022 Låt fiskodlingen vara en åländsk hållbar tillväxtmotor 2021-2022
Budgetmotion 24/2021-2022 Inte penningautomatmedel till politiska bildningsförbund 2021-2022
Budgetmotion 23/2021-2022 Våra barn och ungdomar läser för lite 2021-2022
Lagförslag 1/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 1/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 21/2021-2022 Förbättrad rekryteringspolicy 2021-2022
Budgetmotion 9/2021-2022 Jämställt lagting 2021-2022
Budgetmotion 22/2021-2022 Specialpedagogiskt resurscentrum. 2021-2022
Budgetmotion 20/2021-2022 Högskolan på Åland integreras med en större utbildningsanordnare 2021-2022
Budgetmotion 19/2021-2022 Förstärk stödinsatserna i yrkesgymnasiet 2021-2022
Budgetmotion 18/2021-2022 Fortsatt landskapsfinansiering av skyddhemstjänster 2021-2022
Budgetmotion 17/2021-2022 Utveckla den allmän tandvården 2021-2022
Budgetmotion 16/2021-2022 Centralisera underhållet av cykelvägarna i landskapet 2021-2022
Budgetmotion 15/2021-2022 Spara en ministerlön 2021-2022
Budgetmotion 14/2021-2022 Investeringsplan för fossilfria skärgårdsfärjor 2021-2022
Budgetmotion 13/2021-2022 Lagstiftning om förlängd läroplikt på Åland 2021-2022
Budgetmotion 12/2021-2022 Utvecklad äldreomsorg för hela Åland 2021-2022
Budgetmotion 11/2021-2022 TV 4 i skärgården 2021-2022
Budgetmotion 10/2021-2022 Extern och intern kommunikation 2021-2022
Budgetmotion 8/2021-2022 Stärkt närvaro i Helsingfors 2021-2022
Budgetmotion 7/2021-2022 Konkretisera minskningen av landskapets klimatavtryck 2021-2022
Budgetmotion 6/2021-2022 Förstärkt klimatberedskap 2021-2022
Budgetmotion 5/2021-2022 Digital integration 2021-2022
Budgetmotion 4/2021-2022 Ny näringspolitik för en bredare skattebas 2021-2022
Budgetmotion 3/2021-2022 Ett tydligt vägval för hela det offentliga Ålands IT 2021-2022
Budgetmotion 2/2021-2022 Utvecklings- och hållbarhetsagendan kompletteras med regionplanering och förändrad kommunstruktur för en ny organisering av Åland 2030 2021-2022
Budgetmotion 1/2021-2022 Tillväxt i ekonomin kräver satsningar 2021-2022
Ltl Johan Holmbergs m.fl. åtgärdsuppmaning 2021-2022
Budgetförslag 1/2020-2021 2021-2022
Förslag till Ålands budget för 2022 Förslag till Ålands budget för 2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 1/2021-2022 2021-2022
RP 452021rd 2021-2022