Dokument

1 - 100 av totalt 469 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finans- och näringsutskottets betänkande 32/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 60/2023 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 9/2022-2023 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 11/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets utlåtande 1/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 25/2023 2021-2022
Lagtingets beslut 24/2023 2021-2022
Lagtingets beslut 23/2023 2021-2022
Lagtingets beslut 22/2023 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 5/2023 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 58/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 63/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 62/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 61/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 60/2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 10/2022-2023 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 12/2021-2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 57/2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2022-2023 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2022-2023 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2022-2023 2021-2022
Lagtingets beslut 54/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 53/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 52/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 51/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 50/2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 8/2022-2023 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 7/2022-2023 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 13/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 10/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2021-2022 2021-2022
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2021-2022 2021-2022
Proposition RP 125/2022 2021-2022
Skriftlig fråga 31/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 26/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 25/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation över årsredovisningen 2021-2022
Lagtingets beslut 49/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 48/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 47/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 46/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 45/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 44/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 43/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 42/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 41/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 40/2022 2021-2022
Lagförslag 29/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 29/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2021-2022 2021-2022
Proposition m ändring av 11 kap. i strafflagen 2021-2022
Proposition sättande i kraft av världspostkonventionen 2021-2022
Republikens presidents framställning 13/2021-2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 12/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 28/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 28/2021-2022 2021-2022
Llt John Holmbergs ändringsförslag BF 5/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs ändringsförslag LF 20/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 30/2021-2022 2021-2022
Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation Ltl Stephan Toivonens och ltl John Holmbergs reservation 2021-2022
Ltl Stephan Toivonen och ltl John Holmbergs reservation Ltl Stephan Toivonen och John Holmbergs reservation 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik Ltl Nina Fellmans reservation gällande Upphandling av sjötrafik 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge Ltl Nina Fellmans reservation gällande ”Ekonomiska åtgärder för hushållen med anledning av inflation och högt prisläge 2021-2022
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december Ltl Nina Fellmans reservation gällande Extra barnbidrag i december 2021-2022
Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Stöd för solceller Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stöd för solceller 2021-2022
Ltl Nina Fellmans och ltl John Holmbergs reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården Ltl Nina Fellmans reservation gällande Höjd landskapsandel för socialvården 2021-2022
Ltl John Holmbergs och ltl Stephan Toivonens reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 4300 Allmän miljövård, 47000 Miljöhälsovård, 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, 74500 Oljeskydd, 82600 Ålands Ombudsmannamyndighet, 84810 ÅMHM 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 71500 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 75010 Upphandling av sjötrafik 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 82500 Ålands polismyndighet 2021-2022
Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd Ltl John Holmbergs moment 50200 Studiestöd 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs reservation gällande allmänna motiveringen 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande moment 86050 Sysselsättnings och arbetslöshetsunderstöd 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2021-2022 2021-2022
Statusrapport 5 Statusrapport 5 2021-2022
Meddelande 4/2021-2022 Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans klämförslag Spörsmål 1/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 39/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 38/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 35/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 36/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 37/2022 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 15/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 75/2021-2022 Det behövs långsiktighet i kommunpolitiken 2021-2022
Budgetmotion 83/2021-2022 Framåtsyftande ekonomisk politik 2021-2022
Budgetmotion 82/2021-2022 Hellre valfrihet än kaos 2021-2022
Budgetmotion 81/2021-2022 Ansvarsfull ekonomi behövs 2021-2022
Budgetmotion 80/2021-2022 Samlat grepp kring sysselsättningen 2021-2022