Dokument

201 - 300 av totalt 422 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagtingets beslut 14/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 13/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 12/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 11/2020 2019-2020
Lagförslag 24/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 24/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets utlåtande 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 14/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 13/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 12/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 11/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 10/2019-2020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 9/2019-2020 2019-2020
RP0820192020 2019-2020
Republikens presidents framställning RP 8/2019-2020 2019-2020
RP0720192020 2019-2020
Landskapsrevisorernas berättelse 3/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 31/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 32/2020 2019-2020
Lagförslag 22/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 22/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 23/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 23/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 21/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 21/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 30/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 29/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 28/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 27/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 26/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 25/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 24/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 23/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 22/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 21/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 20/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 10/2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 5/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 20/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Ltl Pernilla Söderlunds reservation Ltl Pernilla Söderlunds m.fl. reservation mot social- och miljöutskottets betänkande gällande ändring av tobakslagen 2019-2020
Ltl Katrin Sjögrens Kläm till spörsmålet 2019-2020
Åtgärdsmotion 10/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 11/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 20/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 19/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 18/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 18/2019-2020 2019-2020
Komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 2019-2020
Budgetmotion 17/2019-2020 Psykosocial rehabilitering 2019-2020
Budgetmotion 16/2019-2020 Stärk landskapets likviditet 2019-2020
Budgetmotion 15/2019-2020 Bolagisering av Högskolan på Åland 2019-2020
Budgetmotion 14/2019-2020 Ökad transparens 2019-2020
Budgetmotion 13/2019-2020 Bevillningsfullmakt om 10.000.000 för räntestödslån 2019-2020
Budgetmotion 12/2019-2020 Räntestöd till kommunerna 2019-2020
Budgetmotion 11/2019-2020 Kompensation till kommunerna 2019-2020
Landskapsregeringens svar RP 7/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 3/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 17/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 17/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2019-2020 2019-2020
Budgetförslag 5/2019-2020 2019-2020
Budgetförslag BF 5/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 8/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 9/2019-2020 2019-2020
Regeringens proposition RP 30/2020 rd 2019-2020
Republikens presidents framställning 7/2019-2020 2019-2020
Regeringens proposition RP 19/2020 rd 2019-2020
Republikens presidents framställning 6/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 7/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 6/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 5/2019-2020 2019-2020
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020 2019-2020
Skriftlig fråga 2/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 4/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 9/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 8/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 7/2020 2019-2020
Lagförslag 16/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 16/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 3/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2019-2020 2019-2020
Åtgärdsmotion 2/2019-2020 2019-2020
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2019-2020 2019-2020
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 15/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 15/2019-2020 2019-2020
Lagförslag 14/2019-2020 (parallelltext) 2019-2020
Lagförslag 14/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2019-2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2019-2020 2019-2020
Medborgarinitiativ 1/2019-2020 2019-2020
Lagtingets beslut 6/2020 2019-2020
Lagtingets beslut 5/2020 2019-2020
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2019-2020 2019-2020
Stephan Toivonens reservation 2019-2020