Dokument

1 - 100 av totalt 303 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 5/2014-2015 2014-2015
Åtgärdsmotion 3/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2014-2015 2014-2015
Lagtingets beslut 42/2014 2014-2015
Lagförslag 21/2014-2015 2014-2015
Anslutningsmotion 1/2014-2015 2014-2015
Anslutningsmotion 2/2014-2015 2014-2015
Budgetförslag 1/2014-2015 2014-2015
Budgetförslag 2/2014-2015 2014-2015
Budgetförslag 3/2014-2015 2014-2015
Budgetförslag 4/2014-2015 2014-2015
Budgetförslag 5/2014-2015 2014-2015
Budgetförslag 6/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 1/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 10/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 11/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 12/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 13/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 14/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 15/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 16/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 17/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 18/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 19/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 2/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 20/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 21/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 22/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 23/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 24/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 25/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 26/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 27/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 28/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 29/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 3/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 30/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 31/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 32/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 33/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 34/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 35/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 36/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 37/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 38/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 39/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 4/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 40/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 41/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 42/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 43/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 44/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 45/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 46/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 47/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 48/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 5/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 6/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 7/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 8/2014-2015 2014-2015
Budgetmotion 9/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2014-2015 2014-2015
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 15/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2014-2015 2014-2015
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2014-2015 2014-2015