Enda behandling

Dokument:
  • Till grund för behandlingen ligger finans- och näringsutskottets betänkande nr 24/2021-2022. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.
    Detaljbehandlingen börjar.

    Enligt 78 § 4 mom. i arbetsordningen blir lagtingets beslut gällande, ifall finans- och näringsutskottet omfattat detta. Föreslår finans- och näringsutskottet ändringar beslutar lagtinget antingen omfatta dem eller att vidbli sitt tidigare beslut. Andra förslag kan inte framställas.

    Konstateras att utskottet omfattat lagtingets beslut. Detta antecknas därför som lagtingets slutliga beslut. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.