Betänkande för kännedom

Dokument:
  • Ärendet tas upp till behandling i samband med behandlingen av nästa ärende.