Dokument

1 - 100 av totalt 289 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2012-2013 2012-2013
Lagförslag 3/2012-2013 2012-2013
Lagtingets beslut 26/2013 2012-2013
Nordiska rådets berättelse 1/2012-2013 2012-2013
Bibliotekskommissionens berättelse 1/2012-2013 2012-2013
Budgetförslag 1/2012-2013 2012-2013
Budgetförslag 2/2012-2013 2012-2013
Budgetförslag 3/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 1/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 10/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 11/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 12/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 13/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 14/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 15/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 16/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 17/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 18/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 19/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 2/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 20/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 21/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 22/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 23/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 24/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 25/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 26/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 27/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 28/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 29/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 3/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 30/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 31/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 32/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 33/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 34/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 35/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 36/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 37/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 38/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 39/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 4/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 40/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 41/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 42/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 43/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 44/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 45/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 46/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 47/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 5/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 6/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 7/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 8/2012-2013 2012-2013
Budgetmotion 9/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2013-2014 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 23/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 24/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2013-2014 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2012-2013 2012-2013
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2013-2014 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2014-2015 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2013-2014 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2013-2014 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2013-2014 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2013-2014 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2012-2013 2012-2013
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2013-2014 2012-2013
Lagförslag 1/2012-2013 2012-2013
Lagförslag 10/2012-2013 2012-2013