ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 90 av totalt 90 ärenden

Ärende-nr. Titel
TMK 5/2023-2024 Ändringar av lagtingets arbetsordning
TMK 4/2023-2024 Talman Jörgen Pettersson anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot i lag- och kulturutskottet
TMK 3/2023-2024 Talman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdraget som talman
TMK 2/2023-2024 Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
TMK 1/2023-2024 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
TMK 4/2022-2023 Åländsk representation i Europaparlamentet
TMK 3/2022-2023 Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen
TMK 2/2022-2023 Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen
TMK 1/2022-2023 Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
TMK 2/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
TMK 1/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
TMK 4/2020-2021 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
TMK 3/2020-2021 Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från Ålandsdelegationen
TMK 2/2020-2021 Stadgeändring Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond
TMK 1/2020-2021 Talman Bert Häggbloms anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i finans- och näringsutskottet
TMK 4/2019-2020 Vicetalman Ingrid Zetterman anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman
TMK 3/2019-2020 Arvoden för de av lagtinget utsedda ledamöterna i Ålandsdelegationen
TMK 2/2019-2020 Lagtingsledamots anhållan om befrielse från uppdrag
TMK 1/2019-2020 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
TMK 6/2017-2018 Åländsk representation i Europaparlamentet
TMK 5/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet
TMK 4/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet
TMK 3/2017-2018 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet
TMK 2/2017-2018 Ändringar av arbetsordningen
TMK 1/2017-2018 Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
TMK 3/2015-2016 Vicetalman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
TMK 2/2015-2016 Vicetalman Britt Lundbergs anhållan om befrielse från uppdraget som vicetalman
TMK 1/2015-2016 Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdraget som talman
TMK 2/2014-2015 Ändringar av arbetsordningen
TMK 1/2014-2015 Ändringar av lagtingsordningen
TMK 3/2013-2014 Landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar
TMK 2/2013-2014 Anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
TMK 1/2013-2014 Lagtingsledamöterna Åke Mattssons, Petri Carlssons och Dannes Sundmans anhållan om befrielse från utskott
TMK 3/2012-2013 Talmannens representationsersättning
TMK 2/2012-2013 Ändringar av arbetsordningen
TMK 1/2012-2013 Lagtingsledamoten Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
TMK 6/2011-2012 Lagförslag gällande lagtingets kansli
TMK 5/2011-2012 Talmanskonferensens framställning med förslag till beslut om utdelning av lagtingets minnesmedalj
TMK 4/2011-2012 Talmannens representationsersättning
TMK 3/2011-2012 Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
TMK 2/2011-2012 Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
TMK 1/2011-2012 Avgång från uppdraget som vicetalman
TMK 2/2010-2011 En ny arbetsordning för Ålands lagting
TMK 1/2010-2011 Talmannens representationsersättning
TMK 7/2009-2010 Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
TMK 6/2009-2010 Temporär ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot
TMK 5/2009-2010 Ltl Mika Nordbergs anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet och i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 4/2009-2010 Ltl Fredrik Karlströms anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
TMK 3/2009-2010 Talmannens representationsersättning
TMK 2/2009-2010 Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot
TMK 1/2009-2010 Ltla Fredrik Karlströms och Roger Slottes anhållan om befrielse från uppdrag som medlem respektive ersättare i utskott
TMK 3/2008-2009 Anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 2/2008-2009 Ltl Danne Sundmans anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
P 1/2008-2009 Presidiets framställning om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2009-2011
TMK 1/2008-2009 Talmannens representationsersättning
P 2/2007-2008 Presidiets framställning angående förslag om utökande av antalet ledamöter i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 6/2007-2008 Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för landskapsrevisorerna
TMK 5/2007-2008 Talmannens representationsersättning
TMK 4/2007-2008 Ändring av Ålands lagtings beslut om arvode för lagtingsledamot
TMK 3/2007-2008 Vicetalman Gun Carlsons skrivelse angående avgång från uppdraget som vicetalman
TMK 2/2007-2008 Talman Gunnar Janssons skrivelse angående avgång från talmansuppdraget
TMK 1/2007-2008 Ltl Camilla Gunells anhållan om temporör befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
P 1/2007-2008 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2007-2011
TMK 2/2006-2007 Vicehäradshövding Jan-Erik Lindfors anhållan om befrielse från uppdraget som medlem av Ålandsdelegationen
TMK 1/2006-2007 Talmannens representationsersättning
TMK 3/2005-2006 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
TMK 2/2005-2006 Talmannens representationsersättning
TMK 1/2005-2006 Talman Barbro Sundbacks anhållan om befrielse från utskottsuppdrag
TMK 2/2004-2005 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
TMK 1/2004-2005 Talmannens representationsersättning
P 2/2003-2004 Presidiets framställning angående ändring av beslutet om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007
TMK 4/2003-2004 Talmannens representationsersättning
TMK 3/2003-2004 Ltla Kalle Alms och Danne Sundmans anhållan om befrielse från uppdrag i självstyrelsepolitiska nämnden
TMK 2/2003-2004 Ltla Ragnar Erlandssons, Britt Lundbergs och Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
TMK 1/2003-2004 Landskapsrevisorn Tuula Mattssons anhållan om befrielse från sitt uppdrag
P 1/2003-2004 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007
TMK 2/2002-2003 Ltl Roger Janssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
TMK 1/2002-2003 Talmannens representationsersättning
TMK 4/2001-2002 Ltl Britt Lundbergs anhållan om befrielse från utskottsuppdrag
TMK 3/2001-2002 Talmannens representationskostnader
TMK 2/2001-2002 Ltl Ulf Anderssons anhållan om befrielse från utskottsuppdrag
TMK 1/2001-2002 Talman Viveka Erikssons anhållan om befrielse från uppdragen som ersättare i finansutskottet och stora utskottet
TMK 4/2000-2001 Befrielse från uppdrag som medlem och ersättare i utskott
TMK 3/2000-2001 Talmannens representationskostnader
TMK 2/2000-2001 Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufbergs anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott. (TMK 2/2000-2001)
TMK 1/2000-2001 Talman Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i lagutskottet
TMK 3/1999-2000 Talmannens representationsersättning
TMK 2/1999-2000 Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting
TMK 1/1999-2000 Vtm Bert Häggbloms samt ltla K-G Erikssons, Fredrik Lindqvists och Jörgen Strands anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
P 1/1999-2000 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen