Dokument

1 - 100 av totalt 278 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Redogörelse 1/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 33/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 32/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 31/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 30/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 29/2023 2022-2023
Spörsmål 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 17/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 16/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 15/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2022-2023 2022-2023
Genomförandetabell 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 20/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 20/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 19/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 19/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 18/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 17/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 17/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
8/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 28/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 27/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 26/2023 2022-2023
Skriftlig fråga 14/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Landskapsrevisionens berättelse 2/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 4/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 13/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 11/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 12/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 16/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 16/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 15/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 15/2022-2023 2022-2023
Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering 2022-2023
Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Granskning av infrastrukturavdelningen Granskning av infrastrukturavdelningen 2022-2023
Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll 2022-2023
Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet 2022-2023
Landskapsrevisionens berättelse 1/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 10/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 3/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 2/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 3/2022-2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 5/2022-2023 2022-2023
Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning 2022-2023
Lagtingets beslut 21/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 20/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 19/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 18/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 17/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 16/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 15/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 14/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 13/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 12/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 11/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 10/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 9/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 8/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 7/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 6/2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 2/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 97/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande tingsrättsdom om skadestånd på 10,5 miljoner 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Moment: 85600 Ålands sjösäkerhetscentrum 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment: 89500 Särskilda bidrag Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment: 89500 Särskilda bidrag 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 14/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 14/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 13/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens meddelande M 3/2022-2023 Landskapsregeringens externpolitik 2022-2023
Skriftlig fråga 8/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 9/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 3/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 4/2023 2022-2023
Skriftlig fråga 7/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 100/2022-2023 Återbetalning av pengar för tillväxt och omställning 2022-2023
Budgetmotion 99/2022-2023 Väghållet i skärgården måste bli bättre 2022-2023
Budgetmotion 98/2022-2023 Ecodrivningens totaleffekt på driften av linfärjorna 2022-2023
Budgetmotion 96/2022-2023 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet 2022-2023
Budgetmotion 95/2022-2023 Avsaknad av autonomistudier vid Ålands högskola 2022-2023
Budgetmotion 94/2022-2023 Understöd av politisk verksamhet måste omfördelas 2022-2023
Budgetmotion 93/2022-2023 Fasta förbindelser till skärgården sänker driftskostnader 2022-2023
Budgetmotion 92/2022-2023 Ålands tingsrätts dom om skadestånd om 10,5 miljoner jämte ränta noteras som en fordran kopplad till budgetåret 2022 2022-2023
2022-2023 -> LF11 -> LTB42023.htm 2022-2023
Lagtingets beslut 2/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 1/2023 2022-2023
2022-2023 -> LF10 -> LTB32023.htm 2022-2023
Budgetmotion 91/2022-2023 Studiestödssystemet (STUART) 2022-2023