Dokument

1 - 100 av totalt 400 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Finans- och näringsutskottets betänkande 22/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 21/2022-2023 2022-2023
Komplettering till finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023. Komplettering till finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023. 2022-2023
Skriftlig fråga 20/2022-2023 2022-2023
RP 262/2022 rd RP 262/2022 rd 2022-2023
RP 53/2012 rd RP 53/2012 rd 2022-2023
RP 6/2022-2023 bilaga 2 RP 6/2022-2023 bilaga 2 2022-2023
Finlands författningssamling 343/2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 6/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 51/2023 2022-2023
Reservation över talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 Reservation över talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 2022-2023
Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter Talmanskonferensens lagförslag 2/2022-2023 parallelltexter 2022-2023
Talmanskonferensens framställning 2/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 31/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 31/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 30/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 30/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 29/2022-2023 (parallelltext) [RADERAD] 2022-2023
Landskapsregeringens svar RB 1/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 19/2022-2023 2022-2023
Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande 715 Bostäder och byggande Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande 715 Bostäder och byggande 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande evenemangsstöd Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande evenemangsstöd 2022-2023
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande allmänna motiveringen 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande digitalisering och informationsteknik Ltl John Holmbergs reservation gällande gällande digitalisering och informationsteknik 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård 2022-2023
BF0420222023reservationer 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande regeringskansliet Ltl John Holmbergs reservation gällande regeringskansliet 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 29/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 28/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 28/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 27/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 26/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 18/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 46/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 47/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 45/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 44/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 43/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 42/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 41/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 40/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 39/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 48/2023 2022-2023
Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande 2022-2023
Åtgärdsmotion 6/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2022-2023 2022-2023
Ltl Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 Rainer Juslins m.fl. åtgärdsuppmaning med anledning av spörsmål nr 1 2022-2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet Ltl Simon Holmströms ändringsförslag gällande gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet 2022-2023
Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 38/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 37/2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2022-2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändring av studiestödslagen Ltl John Holmbergs reservation gällande ändring av studiestödslagen 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2022-2023 2022-2023
Årsredovisning 2022 Årsredovisning 2022 2022-2023
Redogörelse 2/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans klämförslag Ltl Nina Fellmans klämförslag 2022-2023
Lagförslag 25/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 25/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 24/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 24/2022-2023 2022-2023
Budgetförslag 5/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 36/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 35/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 34/2023 2022-2023
Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård Omställningsplan för en grönare fartygsflotta i Skärgårdstrafiken i Ålands Skärgård 2022-2023
Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik Energikommissionens rekommendation till landskapsregeringen gällande elektrifiering av skärgårdstrafik 2022-2023
Åtgärdsmotion 5/2022-2023 2022-2023
Meddelande 4/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 134/2022-2023 Tillhandahållande av ändamålsenliga arbetsutrymmen är också personalpolitik 2022-2023
Budgetmotion 133/2022-2023 Likaberättigande till stöd för konvertering av värmesystem 2022-2023
Budgetmotion 132/2022-2023 Tillhandahållande av ändamålsenliga arbetsutrymmen är också personalpolitik 2022-2023
Budgetmotion 131/2022-2023 Utbildning för alla 2022-2023
Budgetmotion 119/2022-2023 Offentliga ekonomin kräver politiskt mod 2022-2023
Budgetmotion 129/2022-2023 Lagstifta om Åda och Ålands digitala kommun 2022-2023
Budgetmotion 130/2022-2023 Politisk statssekreterare för landskapsregeringen 2022-2023
Budgetmotion 128/2022-2023 Finanspolitiskt ramverk kräver beslut om Paf-medel 2022-2023
Budgetmotion 127/2022-2023 Regeringen ska inte utveckla program 2022-2023
Budgetmotion 126/2022-2023 Åda ab är inte en avdelning under landskapsregeringen 2022-2023
Budgetmotion 125/2022-2023 Biologiska mångfalden bevaras bäst genom privat ägande 2022-2023
Budgetmotion 124/2022-2023 Bättre bild av den ekonomiska situationen 2022-2023
Budgetmotion 123/2022-2023 Förvaltningen växer och självstyrelsegården räcker inte till 2022-2023
Budgetmotion 122/2022-2023 Viktig tid går förlorad 2022-2023
Budgetmotion 121/2022-2023 Ålands välfärd blir allt mer spelberoende 2022-2023
Budgetmotion 120/2022-2023 Beredskap för kommande stålbad i finska ekonomin 2022-2023
2022-2023 -> BF04 -> BM11920222023 .htm 2022-2023
Budgetmotion 118/2022-2023 Bra tillsyn gör vattnet renare 2022-2023
Budgetmotion 117/2022-2023 Skärpt attityd kring våra dricksvattentäkter 2022-2023
Budgetmotion 116/2022-2023 Lura inte de äldre 2022-2023
Budgetmotion 115/2022-2023 Framtida resursförstärkning för ÅMHM stryks 2022-2023
Budgetmotion 114/2022-2023 Resursförstärkningen nu och i framtiden för ÅMHM stryks 2022-2023
Budgetmotion 113/2022-2023 Stöd för byte av oljepannor stryks 2022-2023
Budgetmotion 112/2022-2023 Mer resurser till frivilligt naturskydd 2022-2023