ÄRENDEN

Avgränsa sökning

601 - 645 av totalt 645 ärenden

Ärende-nr. Titel
FR 12/2001-2002 Ändringar i vissa pensionslagar med anledning av valutaövergången från mark till euro
FR 11/2001-2002 Ändring av landskapslagstiftningen om skatter och avgifter med anledning av övergången till euro
FR 10/2001-2002 Euroanpassning av vissa landskapslagar
FR 9/2001-2002 Upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån
FR 8/2001-2002 Omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske
FR 7/2001-2002 Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier
FR 6/2001-2002 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 5/2001-2002 Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare
FR 4/2001-2002 Landskapslag om ersättande av skador förorsakade av hjortdjur
FR 3/2001-2002 Förslag till budget för landskapet Åland år 2002
FR 2/2001-2002 Ändring av renhållningslagen
FR 1/2001-2002 Införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd
FR 15/2000-2001 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2001
FR 14/2000-2001 Fördelning av skatteintäkter från företagssektorn mellan kommunerna
FR 13/2000-2001 Överföring av förvaltningsuppgifter på andra organ än myndigheter
FR 12/2000-2001 Landskapslag om fritidsbåtar
FR 11/2000-2001 Förslag till första tilläggsbudget för år 2001
FR 10/2000-2001 Förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning
FR 9/2000-2001 Plan- och bygglag för landskapet Åland
FR 8/2000-2001 Landskapslag om ändring av 14 § landskapslagen om naturvård
FR 7/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 6/2000-2001 Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare
FR 5/2000-2001 Ny landskapslagstiftning om Ålands skogsvårdsförening
FR 4/2000-2001 Ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
FR 3/2000-2001 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2000
FR 2/2000-2001 Budget för landskapet Åland 2001
FR 1/2000-2001 Tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde
FR 18/1999-2000 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2000
FR 17/1999-2000 Ändring av 9 § landskapslagen om studiestöd
FR 16/1999-2000 Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning
FR 15/1999-2000 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
FR 13/1999-2000 Landskapslag om ändring av studiestöd
FR 14/1999-2000 Första tilläggsbudget för år 2000
FR 12/1999-2000 Landskapslag om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
FR 11/1999-2000 Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse
FR 10/1999-2000 Landskapslag om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård
FR 9/1999-2000 Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder
FR 8/1999-2000 Landskapslag om upphävande av 11 § landskapslagen om bekämpning av flyghavre
FR 7/1999-2000 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999
FR 6/1999-2000 Landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland
FR 4/1999-2000 Budget för landskapet Åland 2000
FR 5/1999-2000 Ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning
FR 3/1999-2000 Ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
FR 2/1999-2000 Ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
FR 1/1999-2000 Ny polislandskapslagstiftning