Dokument

301 - 367 av totalt 367 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagutskottets betänkande 18/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 19/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 21/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 22/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 23/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 23/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 24/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 25/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 25/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 26/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 3/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 4/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 5/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 6/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 7/2010-2011 2010-2011
Lagutskottets betänkande 9/2010-2011 2010-2011
Landskapsregeringens berättelse 1/2010-2011 2010-2011
Landskapsregeringens svar ef 26/2010-2011 2010-2011
Landskapsregeringens svar ef 27/2010-2011 2010-2011
Landskapsregeringens svar ef 32/2010-2011 2010-2011
Landskapsregeringens svar s 1/2010-2011 2010-2011
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2010-2011 2010-2011
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2010-2011 2010-2011
Meddelande 2/2010-2011 2010-2011
Meddelande 4/2010-2011 2010-2011
Nordiska rådets berättelse 1/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 1/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 3/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 5/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 6/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 7/2010-2011 2010-2011
Näringsutskottets betänkande 8/2010-2011 2010-2011
Redogörelse 1/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 10/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 11/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 12/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 13/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 14/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 2/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 3/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 4/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 5/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 6/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 7/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 8/2010-2011 2010-2011
Regeringens proposition 9/2010-2011 2010-2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2010-2011 2010-2011
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 11/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 13/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 14/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 15/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 16/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2010-2011 2010-2011
Social- och miljöutskottets betänkande 6/2010-2011 2010-2011
Spörsmål 1/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 2/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 3/2010-2011 2010-2011
Stora utskottets betänkande 4/2010-2011 2010-2011
Talmanskonferensens framställning 1/2010-2011 2010-2011
Talmanskonferensens framställning 2/2010-2011 2010-2011