ÄRENDEN

4 201 - 4 222 av totalt 4 222 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 7/1999-2000 Fyllnadsval av en personlig ersättare i Nordiska rådet
V 6/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i självstyrelsepolitiska nämnden
V 5/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i stora utskottet
V 4/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar i kulturutskottet
V 3/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie och en ersättare i näringsutskottet
V 2/1999-2000 Fyllnadsval av en ordinarie medlem och en ersättare i finansutskottet
V 1/1999-2000 Fyllnadsval av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lagutskottet
TMK 1/1999-2000 Vtm Bert Häggbloms samt ltla K-G Erikssons, Fredrik Lindqvists och Jörgen Strands anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott
EF 1/1999-2000 Tryggande av oljeförsörjningen
FR 7/1999-2000 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 1999
FR 6/1999-2000 Landskapslag om ändring av näringsstödslagen för landskapet Åland
RP 3/1999-2000 Förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland
RP 2/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 1/1999-2000 Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst
FR 4/1999-2000 Budget för landskapet Åland 2000
P 1/1999-2000 Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen
M 1/1999-2000 Förslag till miljöhandlingsprogram för Åland för åren 2000-2003
D 1/1999-2000 Tillsättande av landskapsstyrelse enligt 6a kap. LO
FR 5/1999-2000 Ny arbetsmarknadspolitisk lagstiftning
FR 3/1999-2000 Ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
FR 2/1999-2000 Ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
FR 1/1999-2000 Ny polislandskapslagstiftning