Dokument

301 - 400 av totalt 469 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Meddelande 3/2021-2022 Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 4/2021-2022 2021-2022
Nordiska rådets berättelse 1/2021-2022 2021-2022
God förvaltningssed inom Fastighetsverket God förvaltningssed inom Fastighetsverket 2021-2022
Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem 2021-2022
Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt Fastighetsverket användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 2021-2022
Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen 2021-2022
Granskning av verkstads- och lagerenheten Granskning av verkstads- och lagerenheten 2021-2022
Landskapsrevisionens berättelse 1/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 2/2021-2022 2021-2022
Landskapsregeringens svar RP 3/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 4/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 9/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 8/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 7/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 6/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 5/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 4/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 3/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 2/2022 2021-2022
Lagtingets beslut 1/2022 2021-2022
Meddelande 2021-2022
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk 2021-2022
Republikens presidents framställning 4/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs Kläm Ltl John Holmbergs Kläm 2021-2022
Ltl John Holmberg m.fl. reservation gällande cancerscreening Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande cancerscreening 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande ungdomars psykiska hälsa 2021-2022
Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar Ltl Nina Fellman m.fl. reservation gällande investeringar i kreativa näringar 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2021-2022 2021-2022
Ltl Simon Holmströms reservation 2021-2022
Skriftlig fråga 3/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 43/2021-2022 Covidrelaterade åtgärdenas effekt och utfall 2021-2022
Budgetmotion 42/2021-2022 Idrottens återstart 2021-2022
Budgetmotion 41/2021-2022 Sysselsättning och arbete 2021-2022
Budgetmotion 40/2021-2022 Kulturen 2021-2022
Budgetmotion 39/2021-2022 Rimlig och långsiktigt uthållig effektiveringsnivå för ÅHS 2021-2022
Budgetmotion 38/2021-2022 Låt fler jobba mer 2021-2022
Budgetmotion 37/2021-2022 Investera i kultursektorn 2021-2022
Budgetmotion 36/2021-2022 Ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden 2021-2022
Budgetmotion 35/2021-2022 Bredare uppdrag kring ungas psykiska ohälsa 2021-2022
Budgetmotion 34/2021-2022 Samla insatserna för barn och ungdomars hälsa 2021-2022
Lagförslag 11/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 11/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 10/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 10/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 2/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 3/2021-2022 2021-2022
Åtgärdsmotion 2/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2021-2022 2021-2022
Budgetförslag 3/2021-2022 2021-2022
Ltl Ingrid Zettermans kläm gällande lagstiftningen om offentlig upphandling 2021-2022
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program 2021-2022
Meddelande 2/2021-2022 2021-2022
Budgetmotion 33/2021-2022 Budgetdisciplinen 2021-2022
Lagförslag 9/2021-2022 2021-2022
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2021-2022 2021-2022
Skriftlig fråga 1/2021-2022 2021-2022
Budgetförslag 2/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 8/2021-2022 2021-2022
Meddelande 1/2021-2022 2021-2022
Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 Bilaga till landskapsregeringens externpolitiska meddelande nr 1/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 7/2021-2022 2021-2022
Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg Förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 2021-2022
Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2021-2022
Republikens presidents framställning 3/2021-2022 2021-2022
Republikens presidents framställning 2/2021-2022 2021-2022
Lagförslag 6/2021-2022 (parallelltext) 2021-2022
Lagförslag 6/2021-2022 2021-2022
Lagtingets beslut 111/2021 2021-2022
Lagtingets beslut 112/2021 2021-2022
Lagförslag 5/2021-2022 2021-2022
Ltl Ingrid Zetterman reservation gällande lag- och kulturutskottets betänkande om offentlig upphandling Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande LKU 5/2021-2022 gällande ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2020-2021 2021-2022
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022
Åtgärdsmotion 1/2021-2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Lånefullmakten” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Lånefullmakten” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Kommunerna och landskapsandelarna” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande 62502 Europeiska Unionen - EHFVF, 2021-2027 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Digitalisering Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Digitalisering 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Den offentliga ekonomin på Åland” Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Den offentliga ekonomin på Åland” 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51100 Kultur- och kulturmiljöförvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 24000 Brand- och räddningsväsendet Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 24000 Brand- och räddningsväsendet 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning 2021-2022
Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning 2021-2022