Dokument

101 - 200 av totalt 202 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering 2023-2024
Lagtingets beslut 8/2024 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 6/2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 3/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 7/2024 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen RP 15/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen RP 15/2024 rd 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen RP 14/2024 rd Regeringens proposition till riksdagen RP 14/2024 rd 2023-2024
Republikens presidents framställning 4/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 3/2023-2024 2023-2024
Landskapsrevisionens berättelse 2/2023-2024 2023-2024
Lagmotion 3/2023-2024 2023-2024
Redogörelse 2/2023-2024 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 5/2024 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
Constitution of the Universal Postal Union Constitution of the Universal Postal Union 2023-2024
General Regulations of the Universal Postal Union General Regulations of the Universal Postal Union 2023-2024
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 1/2024 2023-2024
Landskapsregeringens svar RP 1/2023-2024 2023-2024
Landskapsregeringens svar RP 2/2023-2024 2023-2024
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Internationella arbetsorganisationens konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet 2023-2024
Republikens presidents framställning 1/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 1/2023-2024 2023-2024
Republikens presidents framställning 2/2023-2024 Republikens presidents framställning 2/2023-2024 2023-2024
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal Statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 8/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 3/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 7/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 9/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 9/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 8/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 6/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 4/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 2/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 5/2023-2024 2023-2024
Åtgärdsmotion 1/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 3/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 7/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 7/2023-2024 2023-2024
Granskning av fordonsmyndigheten Granskning av fordonsmyndigheten 2023-2024
Granskningen av lönesättningen för landskapets personal Granskningen av lönesättningen för landskapets personal 2023-2024
Granskning av lagtingets kansli Granskning av lagtingets kansli 2023-2024
Effektivitetsrevision av inköpsprocessen Effektivitetsrevision av inköpsprocessen 2023-2024
Effektivitetsrevision, uppföljning av den administrativa utvecklingen på ÅHS Effektivitetsrevision, uppföljning av den administrativa utvecklingen på ÅHS 2023-2024
Landskapsrevisionens berättelse 1/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 4/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 3/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 4/2024 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande beställning av utredning 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 2/2023-2024 2023-2024
Skriftlig fråga 2/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 3/2024 2023-2024
Lagtingets beslut 2/2024 2023-2024
Lagförslag 6/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 6/2023-2024 2023-2024
Landskapsregeringens externpolitik Landskapsregeringens externpolitik 2023-2024
Skriftlig fråga 1/2023-2024 2023-2024
Lagmotion 2/2023-2024 2023-2024
Lagmotion 1/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 2/2023-2024 2023-2024
Utkast till handlingsplan 2024-2025 Utkast till handlingsplan 2024-2025 2023-2024
Meddelande 2/2023-2024 2023-2024
Fardplan 2023-2024
Redogörelse 1/2023-2024 2023-2024
Lagtingets beslut 98/2023 2023-2024
Lagtingets beslut 97/2023 2023-2024
Lagtingets beslut 96/2023 2023-2024
Lagtingets beslut 95/2023 2023-2024
Ltl Christian Wikströms ändringsförslag FNU 1/2023-2024 Ålands budget för år 2024 Ltl Christian Wikströms ändringsförslag FNU 1/2023-2024 Ålands budget för år 2024 2023-2024
Meddelande 1/2023-2024 2023-2024
Talmanskonferensens framställning 1/2023-2024 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2023-2024 2023-2024
Ltl Mika Nordbergs reservation gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund. Ltl Mika Nordbergs reservation gällande anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund. 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande höjningen av ministrarnas arvoden Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande höjningen av ministrarnas arvoden 2023-2024
Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft 2023-2024
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 5/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 5/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 4/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 4/2023-2024 2023-2024
Ltl Mogens Lindens reservation gällande Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira. Ltl Mogens Lindens reservation gällande Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira. 2023-2024
Social- och miljöutskottets betänkande 1/2023-2024 2023-2024
Talmannens meddelande om lantrådskandidat Talmannens meddelande om lantrådskandidat 2023-2024
Lagförslag 3/2023-2024 2023-2024
Lagförslag 2/2023-2024 (parallelltext) 2023-2024
Lagförslag 2/2023-2024 2023-2024
Budgetmotion 3/2023-2024 Ingen fullmakt för upphandling av totalentreprenad för Norra linjen och Jurmolinjen 2023-2024
Budgetmotion 2/2023-2024 Inget anslag för inledande förstudie gällande bro över Prästösund 2023-2024
Budgetmotion 1/2023-2024 Ingen fullmakt för 15-årig totalentreprenad 2023-2024
Budgetmotion 1/2022-2023 2023-2024
Budgetförslag 1/2023-2024 2023-2024
Budgetförslag 2024 pdf 2023-2024