Dokument

201 - 300 av totalt 352 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Budgetmotion 44/2018-2019 Uppsamlingsstöd för fjällfisk 2018-2019
Budgetmotion 45/2018-2019 Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse 2018-2019
Budgetmotion 46/2018-2019 Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm 2018-2019
Budgetmotion 47/2018-2019 Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten 2018-2019
Budgetmotion 48/2018-2019 Verkställande av tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv 2018-2019
Budgetmotion 49/2018-2019 Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter 2018-2019
Budgetmotion 5/2018-2019 Landskapsandelar och stöd till kommunerna 2018-2019
Budgetmotion 50/2018-2019 Slopande av politiska jippon 2018-2019
Budgetmotion 51/2018-2019 Åländska böter till Ålandskassan 2018-2019
Budgetmotion 52/2018-2019 Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning 2018-2019
Budgetmotion 53/2018-2019 Lyft för ekonomiskt utsatta barnfamiljer 2018-2019
Budgetmotion 54/2018-2019 Föräldraringar för ett gott föräldraskap 2018-2019
Budgetmotion 55/2018-2019 Satsningar på skolcoacher 2018-2019
Budgetmotion 56/2018-2019 Att fånga upp barn och unga i utanförskap 2018-2019
Budgetmotion 57/2018-2019 Svenskspråkigt barnskydd 2018-2019
Budgetmotion 58/2018-2019 Ökade resurser till NPF-barn 2018-2019
Budgetmotion 59/2018-2019 Stöd för förverkligande av Kommunernas socialtjänst 2018-2019
Budgetmotion 6/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning 2018-2019
Budgetmotion 60/2018-2019 Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar 2018-2019
Budgetmotion 61/2018-2019 Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor 2018-2019
Budgetmotion 62/2018-2019 Slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil 2018-2019
Budgetmotion 63/2018-2019 Satsningar på naturturism och vandringsleder 2018-2019
Budgetmotion 64/2018-2019 Utveckling och förädling av åländskt biobränsle 2018-2019
Budgetmotion 65/2018-2019 Rädda Torpfjärden 2018-2019
Budgetmotion 66/2018-2019 Värna den fria konkurrensen på IT-marknaden 2018-2019
Budgetmotion 67/2018-2019 Långsiktigt stöd till jordbruken 2018-2019
Budgetmotion 7/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning 2018-2019
Budgetmotion 8/2018-2019 Främjande av hållbar energiomställning 2018-2019
Budgetmotion 9/2018-2019 Flyktinghjälp 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2018-2019 2018-2019
Finans- och näringsutskottets redogörelse 2/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2018-2019 2018-2019
Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 10/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 10/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 11/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 12/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 13/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 13/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 14/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 14/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 15/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 15/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 16/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 17/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 17/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 18/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 18/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 19/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 19/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 2/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 2/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 20/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 20/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 3/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 4/2018-2019 Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan 2018-2019
Lagförslag 4/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 5/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 5/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 6/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 7/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 8/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 8/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagförslag 9/2018-2019 2018-2019
Lagförslag 9/2018-2019 (parallelltext) 2018-2019
Lagmotion 1/2018-2019 2018-2019
Lagmotion 2/2018-2019 Direktval av lantrådet 2018-2019
Lagmotion 3/2018-2019 Ersättningar för olägenheter vid elavbrott 2018-2019
Lagtingets beslut 1/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 11/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 12/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 13/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 14/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 15/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 2/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 3/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 4/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 5/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 6/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 7/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 74/2018 2018-2019
Lagtingets beslut 8/2019 2018-2019
Lagtingets beslut 9/2019 2018-2019
Landskapsregeringens svar RP 1/2018-2019 2018-2019