ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 55 av totalt 55 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 9/2017-2018 Organisering av den prehospitala akutsjukvården
SF 3/2015-2016 Den finska hälso- och sjukvårdsreformen
S 1/2015-2016 Hälso- och sjukvård
LF 13/2013-2014 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning
LF 12/2013-2014 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar
LF 10/2013-2014 Industriutsläpp
LF 8/2013-2014 Ändrad kemikalielagstiftning
LF 4/2013-2014 Patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård
LF 2/2013-2014 Främjandet av invalidpensionärers återgång i arbete förlängs
LF 22/2012-2013 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar och livsmedel
LF 20/2012-2013 Nya försöksdjursdirektivet
LF 18/2012-2013 Användningsbegränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
LF 16/2012-2013 Utvinningsavfall
LF 4/2012-2013 Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård
LF 24/2011-2012 Geologisk lagring av koldioxid
LF 18/2011-2012 Taxan för avloppsvattenavgift
LF 17/2011-2012 Växtskyddsmedel
LF 16/2011-2012 Begränsning av producentansvar
LF 15/2011-2012 Förtydligat förfarande vid miljökonsekvensbedömning
LF 10/2011-2012 Tvärvillkorsövervakning
LF 6/2011-2012 Konsumentsäkerhet
LF 1/2011-2012 Produktion av genetiskt modifierade växter
LM 5/2010-2011 Tobakslagen för landskapet Åland
FR 28/2010-2011 Ny landskapslag om hälso- och sjukvård
FR 23/2010-2011 Behörig myndighet för djursjukdomar
FR 22/2010-2011 Köttbesiktning
FR 21/2010-2011 Ändrade ÅHS-avgifter
FR 12/2010-2011 Avfallsdirektivet
FR 11/2010-2011 Straffrättsliga sanktioner på miljöområdet
FR 9/2010-2011 Luftkvalitet
FR 18/2009-2010 Specificerad kravnivå vid miljökonsekvensbedömningar
FR 10/2009-2010 Nytt högskostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård
FR 9/2009-2010 Invalidpensionärernas återgång i arbete underlättas
FM 4/2009-2010 Allmänna avdraget, höjning av anslaget
FR 6/2009-2010 Växtskyddsmedel
FR 5/2009-2010 Handikappservice
FR 3/2009-2010 Avgift för lantbruksavbytare
FR 11/2008-2009 Ändring av bestämmelserna om utsläppshandel så att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan användas
FR 20/2007-2008 Införande av bestämmelser om rätt för den enskilde att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning i landskapslagen om hälso- och sjukvården
FR 4/2007-2008 Förbud mot saluförande av snus
FR 30/2006-2007 Förbud mot saluförande av snus
FR 28/2006-2007 Ny landskapslag om miljöskydd
FR 26/2006-2007 Grunderna för avgifter för Ålands hälso- och sjukvård
FR 22/2006-2007 Ny myndighet för miljö- och hälsoskyddet
FR 9/2006-2007 Sänkning av kommunernas ersättning för vården vid Gullåsen
FR 4/2006-2007 Landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
FR 1/2006-2007 Ny blankettlag om livsmedel
FR 22/2005-2006 Förbud mot saluförande av snus och om förbud mot tobaksrökning i restauranger
FR 3/2005-2006 Ändring av renhållningslagen
FR 15/2004-2005 Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet
FR 3/2004-2005 Handel med utsläppsrätter
FR 24/2002-2003 Ändring av landskapslagen om renhållning
FR 15/2002-2003 Ändring av tobakslagen för landskapet Åland
FR 2/2001-2002 Ändring av renhållningslagen
FR 2/1999-2000 Ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården