Enda behandling

Dokument:
 • Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum den 21 september 2022.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnitten Verksamhet och Överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR. Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 100 Lagtinget i sin helhet. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 400 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE enligt kapitel.

  Kapitel 410 Övriga sociala uppgifter. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:02

  Tack, talman! Jag föreslår att det till motiveringen fogas följande text: Utskottet anser att landskapsregeringen bör återkomma i nästa tilläggsbudget med ett förslag till hur barnfamiljer kan stödas, exempelvis genom ett extra barnbidrag.


 • Tack, herr talman! Jag understöder ledamot Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamot Fellman, understödd av lagtingsledamot, har föreslagit att det till motiveringen under moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) fogas en text enligt följande: Utskottet anser att landskapsregeringen bör återkomma i nästa tilläggsbudget med ett förslag till hur barnfamiljer kan stödas, exempelvis genom ett extra barnbidrag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 4 nej-röster, 7 avstod.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Kapitel 415 Kommunernas socialvårdsområde. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:03

  Tack, talman! Jag föreslår att anslaget under moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet stryks i sin helhet.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:04

  Jag ber att få understöda förslaget.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Nina Fellman har föreslagit att anslaget under moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F) stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 21 ja-röster, 9 nej-röster har avlämnats.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Kapitel 430 Allmän miljövård. Begärs ordet?


 • Tack, talman! Jag har föreslår att anslaget under moment 43000 Allmän miljövård stryks i sin helhet med tanke på budgetdisciplin.


 • Talman! Jag ber att få understöda förslaget från ledamoten Holmberg.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Zetterman, har föreslagit att anslaget under moment 43000 Allmän miljövård, verksamhet stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 22 ja-röster och 8 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Kapitel 470 Miljöhälsovård. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:06

  Tack, talman! Jag förslår att anslaget under moment 47000 Miljöhälsovård stryks i sin helhet med tanke på budgetdisciplin.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot Holmberg understödd av lagtingsledamot har föreslagit att anslaget under moment 47000 Miljöhälsovård stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 22 ja-röster och 8 nej-röster har avlämnats.

  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs Avdelning 500 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE enligt kapitel.
  Kapitel 502 Studiestöd. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:08

  Tack, talman! Jag förslår att text i reservationen fogas till motiveringen under 50200 Studiestöd.


 • Talman! Jag ber att få understöda förslaget.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Zetterman, har föreslagit att en text som framgår av ledamoten Holmbergs reservation fogas till motiveringen under 50200 Studiestöd. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 20 ja-röster, 7 nej-röster har avlämnats och 3 ledamöter avstod.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs avdelning 600 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänt.

  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE enligt kapitel.
  Kapitel 700 Allmän förvaltning. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:09

  Tack, talman! Jag föreslår att moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning stryks i sin helhet med tanke på budgetdisciplin.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Zetterman, har föreslagit att anslaget under moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 22 ja-röster och 8 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs Kapitel 715 Bostäder och byggande. Godkänt.
  Kapitel 720 Samhällsteknik. Godkänt.
  Kapitel 745 Oljeskydd. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:11

  Tack, talman! Jag förslår att anslaget under moment 74500 Oljeskydd stryks i sin helhet med tanke på budgetdisciplin.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Zetterman, har föreslagit att anslaget under moment 74500 Oljeskydd stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 22 ja- röster och 8 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Kapitel 750-751 Kostnader för sjötrafik. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:12

  Tack, talman! Jag förslår att det till motiveringen under moment 75010 Upphandling av sjötrafik fogas en text enligt följande: ”Lagtinget bör godkänna det föreslagna beloppet för att tredje part inte ska lida skada, ett godkännande av anslaget innebär därmed inte att ansvarsfrågan gällande hävandet av avtalet vare sig är utredd eller klarerad.”


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:12

  Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot John Holmberg, understödd av lagtingsledamot Nina Fellman, har föreslagit att det till motiveringen under moment 75010 Upphandling av sjötrafik fogas en text enligt följande: ”Lagtinget bör godkänna det föreslagna beloppet för att tredje part inte ska lida skada, ett godkännande av anslaget innebär därmed inte att ansvarsfrågan gällande hävandet av avtalet vare sig är utredd eller klarerad.”
  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 18 ja-röster, 9 nej-röster har avlämnats och 3 ledamöter avstod.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föreläggs 80-88 Myndigheter samt fristående enheter kapitel för kapitel.

  825 Ålands polismyndighet. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:14

  Tack, talman! Jag föreslår att det till motiveringen under moment 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet fogas en text som framgår av reservationen till betänkandet.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Ingrid Zetterman, har föreslagit att det till motiveringen under moment 82500 Ålands polismyndighet, verksamhet fogas en text som framgår av ledamotens reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 24 ja-röster och 6 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  826 Ålands ombudsmannamyndighet. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:16

  Tack, talman! Jag föreslår att anslaget under moment 82600 Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet, stryks i sin helhet med tanke på budgetdisciplin.


 • Talman! Jag ber att få understöda förslaget.


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Zetterman, har föreslagit att anslaget under moment 82600 Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet, stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 21 ja-röster och 9 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  848 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:17

  Tack, talman! Jag föreslår att anslaget under moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet stryks i sin helhet med tanke på budgetdisciplin.


 • Tack, herr talman! Jag understöder ledamot Holmbergs utomordentliga förslag. Tack!


 • Lagtingsledamot Holmberg, understödd av lagtingsledamot Toivonen, har föreslagit att anslaget under moment 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet stryks i sin helhet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 21 ja-röster och 9 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Kapitel 860 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:19

  Tack, talman! Jag föreslår att en text fogas till motiveringen under moment 86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd med syftet att få minskat utanförskap och minskad långtidsarbetslöshet.


 • Ledamot Simon Påvals (Lib) Anförande | 13:19

  Jag önskar få understöda Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot John Holmberg, understödd av lagtingsledamot Simon Påvals, har föreslagit att en text fogas till motiveringen under moment 86050 Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar i enlighet med ledamoten Holmbergs reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster och 11 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Därmed var avsnittet Verksamhet och överföringar behandlat.
  Föreläggs 89 SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i sin helhet. Godkänt.

  Föreläggs avsnittet 9 INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR i sin helhet. Godkänt.

  Då var sifferstaten behandlad och nu föreläggs betänkandets klämförslag.
  Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets tredje kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

  Så övergår vi slutligen till behandlingen av den allmänna motiveringen som föredras rubrik för rubrik.

  Föredras rubriken Landskapsandelarna. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:21

  Tack, talman! Jag föreslår att en text fogas till motiveringen enligt följande: "Utskottet anser att anslaget för höjda landskapsandelar till kommunerna bör strykas samt budgeten återtas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i nästa tilläggsbudget med ett förslag om höjda landskapsandelar för socialvården".


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:21

  Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot John Holmberg, understödd av lagtingsledamot Nina Fellman, har föreslagit att en text fogas till motiveringen enligt följande: "Utskottet anser att anslaget för höjda landskapsandelar till kommunerna bör strykas samt budgeten återtas. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i nästa tilläggsbudget med ett förslag om höjda landskapsandelar för socialvården". Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 21 ja-röster och 9 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Stöd för installation av solceller. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:23

  Jag föreslår att en text fogas till motiveringen enligt följande: ”Utskottet menar att både förvaltningschefen och den politiska landskapsregeringen förfarit på ett sätt som försatt en enskild tjänsteman i en omöjlig situation, utan beslut eller dokumentation, vilket äventyrar rättssäkerheten och tjänsteplikten i landskapets myndighetsutövning.”


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:23

  Tack, talman! Talman! Jag ber att få understöda ledamot Fellman.


 • Lagtingsledamot Nina Fellman, understödd av lagtingsledamot John Holmberg, har föreslagit att en text fogas till motiveringen enligt följande: ”Utskottet menar att både förvaltningschefen och den politiska landskapsregeringen förfarit på ett sätt som försatt en enskild tjänsteman i en omöjlig situation, utan beslut eller dokumentation, vilket äventyrar rättssäkerheten och tjänsteplikten i landskapets myndighetsutövning.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 20 ja-röster och 10 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:25

  Tack, talman! Jag föreslår att en text fogas till motiveringen enligt följande: "Lagtinget informeras, genom finans- och näringsutskottet, om den begärda utredningen gällande utbetalda stöd för installation av solceller vid tidpunkten för lagtingets öppnande och att utredningen innefattar såväl den förvaltningsmässiga som politiska dimensionen".


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:25

  Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot John Holmberg, understödd av lagtingsledamot Nina Fellman, har föreslagit att en text fogas till motiveringen enligt följande under "Stöd för installation av solceller": Lagtinget informeras, genom finans- och näringsutskottet, om den begärda utredningen gällande utbetalda stöd för installation av solceller vid tidpunkten för lagtingets öppnande och att utredningen innefattar såväl den förvaltningsmässiga som politiska dimensionen". Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster och 11 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Föredras rubriken Lån och garantier för energi. Begärs ordet?


 • Talman! Jag föreslår att en text fogas till motiveringen enligt följande: "Utskottet förutsätter att eventuella lån och garantier ges mot säkerhet i enlighet med 4 och 10 §§ i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti." Tack.


 • Tack, herr talman! Jag vill verkligen gärna understöda detta förslag. Tack!


 • Lagtingsledamot Jörgen Pettersson, understödd av lagtingsledamot Toivonen, har föreslagit att en text fogas till motiveringen enligt följande: "Utskottet förutsätter att eventuella lån och garantier ges mot säkerhet i enlighet med 4 och 10 §§ i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Petterssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 30 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har enligt omfattat lagtingsledamot Petterssons ändringsförslag.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:28

  Jag förslår att det till betänkandet fogs följande under "Inflation och högt prisläge": "Utskottet ser med oro på inflationsutvecklingen och på de effekter en fortsatt hög inflation kan få för de åländska hushållen. Det föreliggande budgetförslaget innehåller vissa åtgärder för dämpa dessa, men utskottet konstaterar att landskapsregeringen aktivt bör följa läget och ha beredskap för ytterligare parera de negativa effekterna."


 • Ledamot Camilla Gunell Anförande | 13:29

  Jag ber att få understöda detta goda förslag.


 • Lagtingsledamot Fellman, understödd av lagtingsledamot Gunell, har föreslagit att en ny rubrik och följande text fogas till betänkandet: Inflation och högt prisläge."Utskottet ser med oro på inflationsutvecklingen och på de effekter en fortsatt hög inflation kan få för de åländska hushållen. Det föreliggande budgetförslaget innehåller vissa åtgärder för dämpa dessa, men utskottet konstaterar att landskapsregeringen aktivt bör följa läget och ha beredskap för ytterligare parera de negativa effekterna." Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 20 ja-röster, 3 nej-röster har avlämnats och 3 ledamöter avstod.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:31

  Jag har föreslagit att följande text sätts in i avsnittet Lån och garantier för energi: ”Det kan konstateras att energikrisen till stora delar beror på Rysslands anfallskrig mot Ukraina vilket föranlett energibrist i Europa. Landskapsregeringen ger därför förvaltningen, underlydande myndigheter och landskapsägda bolag i uppdrag att aktivt arbeta med att minska elförbrukningen. Landskapsregeringen tar också fram en krisplan för hur landskapet ska agera om energibristen, och därmed energipriserna, förvärras. Landskapsregeringen ser också behov av att stödja allmänheten kring energiminimerande åtgärder och tillgodoser att en adekvat information till hushåll och företag tas fram tillsammans med berörda aktörer.”


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamot Toivonen, understödd av lagtingsledamot Zetterman, har föreslagit att en text fogas till motiveringen i avsnittet Lån och garantier för energi: "Utskottet konstaterar att eventuella lån och garantier kräver betryggande motsäkerhet i enlighet med landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamot Toivonens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning. Talmannen röstar ja. Omröstningen avslutas.

  Omröstningen har givit vid handen 20 ja-röster och 10 nej-röster har avlämnats.
  Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.

  Begärs ytterligare ordet?


 • Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finans- och näringsutskottets förslag, remitteras ärendet på nytt till finans- och näringsutskottet. Ärendets enda behandling avbryts i avvaktan på utskottets förnyade betänkande.