ÄRENDEN

Avgränsa sökning

201 - 300 av totalt 645 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 3/2017-2018 Offentlig upphandling
LF 2/2017-2018 Ny lag om Fordonsmyndigheten
LF 1/2017-2018 Polisernas avgångsålder
LF 36/2016-2017 Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket
LF 35/2016-2017 Införande av fiskevårdsavgift
LF 34/2016-2017 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017
LF 33/2016-2017 Ändring av landskapslagen om energieffektivitet
LF 32/2016-2017 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter
LF 31/2016-2017 Ändring av marknadskontrollagstiftningen
LF 30/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
LF 29/2016-2017 Havsplanering
LF 28/2016-2017 Ett nytt landskapsandelssystem
LF 27/2016-2017 Distribution av alternativa trafikbränslen
LF 26/2016-2017 Elektronisk förvaltning
LF 25/2016-2017 Ändring av landskapslagen om miljöskydd
LF 24/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
LF 23/2016-2017 Offentlig upphandling
LF 22/2016-2017 Ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst
LF 21/2016-2017 Främjande av utbyggnaden av bredbandsnät
LF 20/2016-2017 En revidering av plan- och bygglagen
LF 19/2016-2017 Barnskyddslagens uppdateringsautomatik
LF 18/2016-2017 En gemensam kommunal räddningsmyndighet
LF 17/2016-2017 Ändring av kommunallagen
LF 16/2016-2017 Ändring av landskapslagen om posttjänster
LF 15/2016-2017 Ändring av lagstiftning om utkomststöd
LF 14/2016-2017 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
LF 13/2016-2017 Ändring av barnomsorgslagen
LF 12/2016-2017 Genomförande av Inspire-direktivet
LF 11/2016-2017 Ändrade bestämmelser om ordningsbot
LF 10/2016-2017 Ändrade regler för använding av provnummerskyltar
LF 9/2016-2017 Erkännande av yrkeskvalifikationer
LF 8/2016-2017 Ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om bostadsbidrag
LF 7/2016-2017 Ändringar i skattelagstiftningen 2017
LF 6/2016-2017 Ändrade avgifter i vården
LF 5/2016-2017 Hissäkerhet
LF 4/2016-2017 Elsäkerhet
LF 3/2016-2017 Marknadskontroll
LF 2/2016-2017 Ny blankettlag om anmälda organ
LF 1/2016-2017 Bassamfundslagstiftning
LF 24/2015-2016 Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning
LF 23/2015-2016 Uppdaterad barnskyddslagstiftning
LF 22/2015-2016 Ny blankettlag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
LF 21/2015-2016 Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
LF 20/2015-2016 Förvaltning av fonder för inrikes frågor på Åland
LF 19/2015-2016 Sänkt rösträttsålder i kommunalval och kommunala folkomröstningar
LF 18/2015-2016 Kulturhistoriskt värdefulla föremål
LF 17/2015-2016 Energieffektiv renovering av byggnader
LF 16/2015-2016 Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda
LF 15/2015-2016 Vattenfarkoster
LF 14/2015-2016 Ändrad lagstiftning om utkomststöd
LF 13/2015-2016 Pyrotekniska artiklar
LF 12/2015-2016 Produktionsstöd för el från vindkraft
LF 11/2015-2016 Produktionsstöd för el
LF 10/2015-2016 Tobakslagstiftning
LF 9/2015-2016 Ny hälsoskyddslagstiftning
LF 8/2015-2016 Avskaffande av skogsvårdsavgiften
LF 7/2015-2016 Finansiering av landsbygdsnäringar
LF 6/2015-2016 Konsumentsäkerhet
LF 5/2015-2016 Energieffektivitet
LF 4/2015-2016 Förlängning av bostadssparpremiesystemet
LF 3/2015-2016 Ändringar i skattelagstiftningen 2016
LF 2/2015-2016 Höjd landskapsandel för socialvården
LF 1/2015-2016 Kosmetiska produkter
LF 29/2014-2015 Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget
LF 28/2014-2015 Skyddshem för personer som har drabbats av våld i nära relationer
LF 27/2014-2015 Finansiering av landsbygdsnäringar
LF 26/2014-2015 Indexjustering av arbetslöshetsförmåner
LF 25/2014-2015 Kommunernas socialtjänst
LF 24/2014-2015 Landskapets fastighetsverk
LF 23/2014-2015 Servicesedlar inom socialvården
LF 22/2014-2015 Förnyat hemvårdsstöd
LF 21/2014-2015 Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
LF 20/2014-2015 Sänkta promillegränser i trafiken
LF 19/2014-2015 Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
LF 18/2014-2015 Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
LF 17/2014-2015 Energilagstiftning
LF 16/2014-2015 Lotteriinspektionen
LF 15/2014-2015 Ändring av vattenlagen
LF 14/2014-2015 Europeiska unionens fiskerikontroll
LF 13/2014-2015 Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
LF 12/2014-2015 Ändring av bestämmelser i ordningslagen
LF 9/2014-2015 Avbytarservice
LF 8/2014-2015 Stöd för hållbart skogsbruk (se även AM 1/2014-2015)
LF 11/2014-2015 Ändring av ministerförsäkran
LF 10/2014-2015 Barnbilstol
LF 7/2014-2015 Ändring av blankettlagar om socialvård
LF 6/2014-2015 Ny blankettlag om bostadsbidrag
LF 5/2014-2015 Ny körkortslagstiftning
LF 4/2014-2015 Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem samt kompletterande lagförslag LF 4a/2014-2015
LF 3/2014-2015 Produktionsstöd för el
LF 2/2014-2015 Lagstiftning om familjehem
LF 1/2014-2015 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna
LF 16/2013-2014 Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt
LF 15/2013-2014 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning
LF 14/2013-2014 Privatisering av avbytarservicen
LF 13/2013-2014 Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning
LF 12/2013-2014 Förvaltningsuppgifter om djursjukdomar
LF 11/2013-2014 Korrigering av vallagen
LF 10/2013-2014 Industriutsläpp
LF 9/2013-2014 Ny körkortslagstiftning