Dokument

101 - 200 av totalt 239 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 11/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 12/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 13/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 14/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 15/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 2/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 3/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 4/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 5/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 6/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 7/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 8/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 9/2013-2014 2013-2014
Lagtingets beslut 1/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 1/2015 2013-2014
Lagtingets beslut 10/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 11/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 12/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 13/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 14/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 15/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 16/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 17/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 18/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 2/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 20/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 21/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 22/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 23/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 24/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 25/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 27/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 28/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 29/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 3/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 30/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 31/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 32/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 33/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 34/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 4/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 49/2015 2013-2014
Lagtingets beslut 5/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 50/2015 2013-2014
Lagtingets beslut 7/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 76/2013 2013-2014
Lagtingets beslut 77/2013 2013-2014
Lagtingets beslut 8/2014 2013-2014
Lagtingets beslut 85/2013 2013-2014
Lagtingets beslut 86/2013 2013-2014
Lagtingets beslut 87/2013 2013-2014
Lagtingets beslut 88/2013 2013-2014
Lagtingets beslut 9/2014 2013-2014
Landskapsregeringens berättelse 1/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar gr 1/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 10/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 11/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 12/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 13/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 3/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 5/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 6/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 7/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 8/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar rp 9/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar s 1/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar s 2/2013-2014 2013-2014
Landskapsregeringens svar s 3/2013-2014 2013-2014
Landskapsrevisorernas berättelse 1/2013-2014 2013-2014
Landskapsrevisorernas berättelse 2/2013-2014 2013-2014
Meddelande 1/2013-2014 2013-2014
Meddelande 2/2013-2014 2013-2014
Meddelande 3/2013-2014 2013-2014
Meddelande 4/2013-2014 2013-2014
Meddelande 5/2013-2014 2013-2014
Meddelande 6/2013-2014 2013-2014
Meddelande 7/2013-2014 2013-2014
Nordiska rådets berättelse 1/2013-2014 2013-2014
Redogörelse 1/2013-2014 2013-2014
Redogörelse 2/2013-2014 2013-2014
Redogörelse 3/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 1/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 10/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 11/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 12/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 13/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 2/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 3/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 4/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 5/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 6/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 8/2013-2014 2013-2014
Regeringens proposition 9/2013-2014 2013-2014
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 1/2013-2014 2013-2014
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 2/2013-2014 2013-2014
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande 3/2013-2014 2013-2014
Skriftlig fråga 1/2013-2014 2013-2014
Skriftlig fråga 2/2013-2014 2013-2014
Skriftlig fråga 3/2013-2014 2013-2014
Skriftlig fråga 4/2013-2014 2013-2014