Dokument

1 - 100 av totalt 239 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Regeringens proposition 7/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 16/2013-2014 2013-2014
Budgetförslag 1/2013-2014 2013-2014
Budgetförslag 2/2013-2014 2013-2014
Budgetförslag 3/2013-2014 2013-2014
Budgetförslag 4/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 1/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 10/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 11/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 12/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 13/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 14/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 15/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 16/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 17/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 18/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 19/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 2/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 20/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 21/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 22/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 23/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 24/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 25/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 26/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 27/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 28/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 29/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 3/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 30/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 31/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 32/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 33/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 34/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 35/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 36/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 37/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 38/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 39/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 4/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 40/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 41/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 42/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 43/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 44/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 45/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 46/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 47/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 48/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 49/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 5/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 50/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 51/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 52/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 53/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 54/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 55/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 56/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 57/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 58/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 6/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 7/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 8/2013-2014 2013-2014
Budgetmotion 9/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 12/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2014-2015 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2013-2014 2013-2014
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2013-2014 2013-2014
Granskningsrapport 1/2013-2014 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2014-2015 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2013-2014 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2014-2015 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 2/2014-2015 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2014-2015 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 4/2014-2015 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2013-2014 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2013-2014 2013-2014
Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 1/2013-2014 2013-2014
Lagförslag 10/2013-2014 2013-2014