Dokument

1 - 100 av totalt 209 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Talmanskonferensens framställning 3/2000-2001 2000-2001
Talmanskonferensens framställning 2/2000-2001 2000-2001
Talmanskonferensens framställning 1/2000-2001 2000-2001
Spörsmål 4/2000-2001 2000-2001
Redogörelse 1/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 12/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 14/2000-2001 2000-2001
Lagutskottets betänkande 10/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 2/2000-2001 2000-2001
Regeringens proposition 1/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 8/2000-2001 2000-2001
Hemställningsmotion 4/2000-2001 2000-2001
Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2000-2001 2000-2001
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 15/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 12/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 10/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 7/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 6/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 2/2000-2001 2000-2001
Bibliotekskommissionens berättelse 1/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 1/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 11/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 13/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 14/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 16/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 17/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 3/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 4/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 5/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 8/2000-2001 2000-2001
Enkel fråga 9/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 1/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 10/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 11/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 12/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 13/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 14/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 15/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 16/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 17/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 18/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 19/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 2/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 20/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 21/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 22/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 23/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 24/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 25/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 26/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 27/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 28/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 29/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 3/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 31/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 32/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 33/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 34/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 4/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 5/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 6/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 7/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 8/2000-2001 2000-2001
Finansmotion 9/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 1/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 1/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 2/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 3/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 3/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 3/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 4/2000-2001 2000-2001
Finansutskottets betänkande 4/2000-2001 2000-2001