Dokument

201 - 300 av totalt 400 dokument

Dokumentnamn Lagtingsår
Lagförslag 13/2022-2023 2022-2023
Landskapsregeringens meddelande M 3/2022-2023 Landskapsregeringens externpolitik 2022-2023
Skriftlig fråga 8/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 9/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 3/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 4/2023 2022-2023
Skriftlig fråga 7/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 100/2022-2023 Återbetalning av pengar för tillväxt och omställning 2022-2023
Budgetmotion 99/2022-2023 Väghållet i skärgården måste bli bättre 2022-2023
Budgetmotion 98/2022-2023 Ecodrivningens totaleffekt på driften av linfärjorna 2022-2023
Budgetmotion 96/2022-2023 Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet 2022-2023
Budgetmotion 95/2022-2023 Avsaknad av autonomistudier vid Ålands högskola 2022-2023
Budgetmotion 94/2022-2023 Understöd av politisk verksamhet måste omfördelas 2022-2023
Budgetmotion 93/2022-2023 Fasta förbindelser till skärgården sänker driftskostnader 2022-2023
Budgetmotion 92/2022-2023 Ålands tingsrätts dom om skadestånd om 10,5 miljoner jämte ränta noteras som en fordran kopplad till budgetåret 2022 2022-2023
2022-2023 -> LF11 -> LTB42023.htm 2022-2023
Lagtingets beslut 2/2023 2022-2023
Lagtingets beslut 1/2023 2022-2023
2022-2023 -> LF10 -> LTB32023.htm 2022-2023
Budgetmotion 91/2022-2023 Studiestödssystemet (STUART) 2022-2023
Budgetmotion 90/2022-2023 Ålands sjösäkerhetscentrum och framtidens utbildningsbehov 2022-2023
Budgetmotion 89/2022-2023 Ålands polismyndighet 2022-2023
Budgetmotion 88/2022-2023 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 2022-2023
Budgetmotion 87/2022-2023 Utgifter för drift och underhåll av vägar 2022-2023
Budgetmotion 86/2022-2023 Budgetdisciplin 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 8/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 4/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 3/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 6/2022-2023 2022-2023
Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag Lagtingsledamot Anders Eriksson ändringsförslag 2022-2023
Budgetförslag 3/2022-2023 2022-2023
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas 2022-2023
Republikens presidents framställning 4/2022-2023 2022-2023
Multilateralt avtal M347 Multilateralt avtal M347 2022-2023
Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus Multilateral agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus 2022-2023
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M347 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) 2022-2023
Republikens presidents framställning 3/2022-2023 2022-2023
Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Alfons Röbloms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Stellan Egelands ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Simon Holmströms ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl Rainer Juslins ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 Ltl John Holmbergs ändringsförslag FNU 2/2022-2023 betänkande över förslag till Ålands budget för år 2023 2022-2023
Lagförslag 122/0222-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 12/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Misslyckad självstyrelselagsreform Ltl Nina Fellmans reservation gällande Misslyckad självstyrelselagsreform 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Reformbehov för kommunerna Ltl Nina Fellmans reservation gällande Reformbehov för kommunerna 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar Ltl Nina Fellmans reservation gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Utvidgad läroplikt på Åland Ltl Nina Fellmans reservation gällande Utvidgad läroplikt på Åland 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Rent vatten måste prioriteras Ltl Nina Fellmans reservation gällande Rent vatten måste prioriteras 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande ändrad inkomstgräns för studiestöd Ltl Nina Fellmans reservation gällande ändrad inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Ltl Jörgen Pettersson m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar Ltl Jörgen Pettersson m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar 2022-2023
Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande extra barnbidrag till åländska familjer Ltl Nina Fellmans reservation gällande extra barnbidrag till åländska familjer 2022-2023
Lagtingets beslut 68/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 64/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 67/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 66/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 65/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 59/2022 2022-2023
Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män 2022-2023
Meddelande 2/2022-2023 2022-2023
Lag- och kulturutskottets betänkande 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 6/2022-2023 2022-2023
Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 Reservationer till budgetbetänkande FNU 2/2022-2023 2022-2023
Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd Ltl Nina Fellmans reservation gällande Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 5/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 4/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 3/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2022-2023 2022-2023
meddelande.htm [RADERAD] 2022-2023
Landskapsregeringens svar RP 1/2022-2023 2022-2023
Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 11/2022-2023 2022-2023
Talmanskonferensens framställning 1/2022-2023 2022-2023
Åtgärdsmotion 1/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 9/2022-2023 2022-2023
Lagförslag 10/2022-2023 (parallelltext) 2022-2023
Lagförslag 10/2022-2023 2022-2023
RP1992022 rd 2022-2023
Skriftlig fråga 4/2022-2023 2022-2023
Republikens presidents framställning 2/2022-2023 2022-2023
Skriftlig fråga 5/2022-2023 2022-2023
Budgetförslag 2/2022-2023 2022-2023
Social- och miljöutskottets betänkande 2/2022-2023 2022-2023
Lagtingets beslut 56/2022 2022-2023
Lagtingets beslut 55/2022 2022-2023
Skriftlig fråga 3/2022-2023 2022-2023
Budgetmotion 85/2022-2023 Vattenförbättrande åtgärder 2022-2023
Budgetmotion 84/2022-2023 Mer kollektivtrafik 2022-2023
Budgetmotion 83/2022-2023 Främja en hållbar livsmedelsproduktion 2022-2023
Budgetmotion 82/2022-2023 Satsa på el- och hybridflyg 2022-2023
Budgetmotion 81/2022-2023 En trovärdig klimatpolitik 2022-2023
Budgetmotion 80/2022-2023 Åland behöver mer utveckling och innovation 2022-2023
Budgetmotion 79/2022-2023 Framtiden för Alandica kultur- och kongress 2022-2023