LF 25/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Ärende LF 25/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare