ÄRENDEN

Avgränsa sökning

101 - 200 av totalt 648 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 8/2020-2021 Ny offentlighetslagstiftning
LF 7/2020-2021 Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget
LF 6/2020-2021 Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut
LF 5/2020-2021 Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen
LF 4/2020-2021 Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning
LF 3/2020-2021 Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
LF 2/2020-2021 Växtskydd
LF 1/2020-2021 Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning
LF 41/2019-2020 Beslut inom kulturbudgeten
LF 40/2019-2020 Yrkesförarkompetens
LF 39/2019-2020 Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning
LF 38/2019-2020 Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 37/2019-2020 Stöd för hållbart skogsbruk
LF 36/2019-2020 Upphävande av affärstidslag
LF 35/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
LF 34/2019-2020 Audiovisuella medietjänster
LF 33/2019-2020 Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland
LF 32/2019-2020 Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken
LF 31/2019-2020 Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020
LF 30/2019-2020 Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken
LF 29/2019-2020 Privata säkerhetstjänster
LF 28/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan
LF 27/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan hösten 2020
LF 26/2019-2020 Pensionsbestämmelser för grundskolelärare
LF 25/2019-2020 Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning
LF 24/2019-2020 Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm
LF 23/2019-2020 Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen
LF 22/2019-2020 Teknisk ändring av familjevårdarlagen
LF 21/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
LF 20/2019-2020 Temporära förändringar av studiestödet
LF 19/2019-2020 Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna
LF 18/2019-2020 Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020
LF 17/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
LF 16/2019-2020 Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag
LF 15/2019-2020 Erkännande av yrkeskvalifikationer
LF 14/2019-2020 Diskrimineringslagstiftning
LF 13/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd
LF 12/2019-2020 Ändringar i kommunalbeskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare 2020–2027
LF 11/2019-2020 Ändringar av lagstiftningen om barnomsorg och grundskola
LF 10/2019-2020 Ändring av tobakslagen
LF 9/2019-2020 Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården
LF 8/2019-2020 Invasiva främmande arter
LF 7/2019-2020 Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret
LF 6/2019-2020 Ändring av vattenlagen
LF 5/2019-2020 Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna
LF 4/2019-2020 Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier
LF 3/2019-2020 Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut
LF 2/2019-2020 Produktionsstöd för el
LF 1/2019-2020 Ändring av avfallslagstiftningen
LF 30/2018-2019 Revidering av ÅMHM:s organisation
LF 29/2018-2019 Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn
LF 28/2018-2019 Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
LF 27/2018-2019 Äldrelag för Åland
LF 26/2018-2019 Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen
LF 25/2018-2019 Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
LF 24/2018-2019 En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 23/2018-2019 Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar
LF 22/2018-2019 Yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 21/2018-2019 Ny landskapslagstiftning om socialvård
LF 20/2018-2019 Klienthandlingar inom socialvården
LF 19/2018-2019 Medieavgift och finansiering av public service
LF 18/2018-2019 Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag
LF 17/2018-2019 Stöd till kommunernas it-samordning
LF 16/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2019
LF 15/2018-2019 Gasanordningar
LF 14/2018-2019 Avbytarlagstiftning
LF 13/2018-2019 Fiskereglering
LF 12/2018-2019 Produktionsstöd för el
LF 11/2018-2019 Införandet av ITS-direktivet
LF 10/2018-2019 Ändrade sekretesstider inom hälso- och sjukvården samt socialvården
LF 9/2018-2019 Blankettlag om dataskydd
LF 8/2018-2019 Kollektivtrafiktjänster
LF 7/2018-2019 Utsläppstak
LF 6/2018-2019 Utvidgad skyddsjakt
LF 5/2018-2019 Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
LF 4/2018-2019 Förtydligande av bestämmelserna om basbeloppen för grundskolan
LF 3/2018-2019 Ny vallag för Åland
LF 2/2018-2019 Ändrade avgiftsgrunder i vården
LF 1/2018-2019 Fördelning av kompensation till kommunerna 2018
LF 27/2017-2018 Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen
LF 26/2017-2018 Landskapsgaranti för likvidetslån för lantbruksföretagare under år 2018
LF 25/2017-2018 Fastighetsmäklarverksamhet
LF 24/2017-2018 Nya bestämmelser i MKB-lagen
LF 23/2017-2018 Avbytarlagstiftning
LF 22/2017-2018 Uppdaterade bestämmelser i polislagen
LF 21/2017-2018 Reform av kommunstrukturen på Åland
LF 20/2017-2018 Akut skyddsjakt på eget initiativ
LF 19/2017-2018 Lagstiftning om biodrivmedel
LF 18/2017-2018 Ändring av miljöskyddslagen
LF 17/2017-2018 Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut
LF 16/2017-2018 Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid brott
LF 15/2017-2018 Lastning av fordon i yrkesmässig trafik
LF 14/2017-2018 Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
LF 13/2017-2018 Att utreda betydande miljöpåverkan
LF 12/2017-2018 Behörighetskrav för severingspersonal
LF 11/2017-2018 Befrielse från fastighetsskatt
LF 10/2017-2018 Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
LF 9/2017-2018 Organisering av den prehospitala akutsjukvården
LF 8/2017-2018 Avbytarlagstiftning
LF 7/2017-2018 Cirkulär ekonomi