Betänkande för kännedom

Dokument:
  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum i morgon tisdagen den 14 december 2021 klockan 09.30.